Delen
Belastingrente blijft hoog!! Verdere verhoging is voorlopig uitgesteld. | HLB Nederland
Menu
Actueel

Belastingrente blijft hoog!! Verdere verhoging is voorlopig uitgesteld.

Gepubliceerd op

Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt niet per 1 maart 2023 verhoogd naar 10,5%, zoals eerder aangekondigd, maar blijft 8%. Voor particulieren en overige belastingen blijft de belastingrente 4%.

Belastingrente blijft hoog!! Verdere verhoging is voorlopig uitgesteld.

Gelukkig wordt de verdere verhoging niet doorgevoerd, maar dit is en blijft nog steeds een zeer stevig percentage……… en alle reden om de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over het jaar 2022 in maart/april 2023 te her-beoordelen. Eventueel kan dan een verhoging van de aanslag worden gevraagd, om daarmee de rente die anders met ingang van 1 juli in rekening zou worden gebracht zoveel mogelijk te voorkomen.

Prikkel

De belastingrente is een prikkel voor het tijdig en juist doen van de aangifte. Overigens geldt dat ook andersom; als de Belastingdienst te lang doet over het opleggen van een aanslag waarbij een bedrag uitbetaald moet worden, wordt er rente aan de belastingplichtige vergoed.  

Geen verhoging

Het kabinet vindt een verdere verhoging op dit moment niet wenselijk en zal later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw bekijken. 

Wijzigen beleidsbesluit

In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt voor VpB belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente wel een percentage van 10,5%. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen. Dus let er op dat u dit ook krijgt uitbetaald als dit van toepassing is.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB