Delen
Maak tijdig bezwaar tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting met Box 3 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Maak tijdig bezwaar tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting met Box 3

Gepubliceerd op

Het advies is om individueel tijdig en juist bezwaar te maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting met box 3-heffing over de jaren 2017 tot heden. Op dit moment zijn er namelijk geen aanwijzingen dat een andere procedure, zoals een massaal bezwaarprocedure, gevolgd gaat worden.

Maak tijdig bezwaar tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting met Box 3

Is het door u werkelijk behaalde rendement (veel) lager dan het door de Belastingdienst forfaitair berekende box 3-inkomen? 

Het advies is dan om in ieder geval tijdig en juist bezwaar maken tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting met box 3-heffing als het werkelijke rendement in de jaren 2017 e.v. lager is dan het forfaitaire rendement. Dat wil zeggen dat er binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar moet worden aangetekend.

Onduidelijk

Voorlopig is nog onduidelijk of ook recht bestaat op verdere verlaging als het werkelijke rendement lager is. Ook is onduidelijk hoe het werkelijke rendement moet worden bepaald. Inmiddels is hierover wel enige jurisprudentie verschenen, maar de Hoge Raad moet zich hierover nog uitspreken. De jurisprudentie van rechtbanken en gerechtshoven zit op dit punt ook niet op één lijn. Soms wordt rekening gehouden met waardedalingen of -stijgingen en soms niet.

Daarnaast kan een tijdig bezwaar aan de orde zijn als bij toepassing van het rechtsherstel een gewijzigde partnerverdeling gunstiger kan zijn dan in de definitieve aanslag is toegepast.

Let op:

U kunt niet wachten met het indienen van bezwaar met de gedachte dat dit later hersteld kan worden met een verzoek om ambtshalve vermindering. Het betreft hier namelijk de nieuwe rechtsvraag of – kort samengevat – de Wet rechtsherstel box 3 voldoet aan het EVRM als het werkelijke rendement lager is. Dit is een andere rechtsvraag dan in het kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Als deze nieuwe rechtsvraag door de Hoge Raad uiteindelijk ontkennend wordt beantwoord, zal de Belastingdienst te laat ingediende bezwaren daarom hoogstwaarschijnlijk afwijzen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB