Delen
Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar' | HLB Nederland
Menu
Actueel

Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'

Gepubliceerd op

De Belastingdienst wijst een deel van de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Uw bezwaar moet dan wel gaan over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’.

Box 3-heffing

Bezwaren heffing box 3
Tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt. Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement. Omdat er in deze zaken nog op een uitspraak van de Hoge Raad wordt gewacht, is besloten om ook voor het jaar 2018 hierbij aan te sluiten. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

Inbreuk op eigendomsrecht
Als uw bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’ en u zet deze motivering in uw bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2018, dan doet u dus automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure. In de bijlage bij de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal bezwaar box 3 vindt u meer informatie.
De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een aantal bezwaren selecteert en die voorlegt aan de rechter. Als de uitspraak van de hoogste rechter onherroepelijk vaststaat, doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Doet uw bezwaar mee, dan hoeft u dus niet zelf te procederen.

Let op! Als belastingplichtige moet u zelf bezwaar aantekenen. Alle bezwaren worden voorlopig dus aangehouden.

Individuele en buitensporige last
Bij belastingplichtigen die in hun bezwaar ook aanvoeren dat de heffing van box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last, zal het bezwaar worden gesplitst. Alleen als het bezwaar uitsluitend betrekking heeft op de strijdigheid van box 3 met het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), kan het bezwaar in zijn geheel meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Als u andere bezwaren tegen de box 3-heffing heeft dan de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, dan vallen die niet onder de massaalbezwaarprocedure. U moet deze bezwaren dan apart motiveren en u krijgt in deze gevallen een aparte uitspraak van de Belastingdienst, welke u zelf (voor de rechter) zult moeten aanvechten.

Brief
De Belastingdienst beoordeelt of zij uw bezwaar kunnen behandelen als massaal bezwaar. U krijgt daarover een brief van hen.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. B.J. (Bjorn) Hendriks, Partner bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. B.J. (Bjorn) Hendriks

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. B.J. (Bjorn) Hendriks, Partner bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. B.J. (Bjorn) Hendriks

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. C.F.C.M. (Carla) Goossens RB, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31(0)6 15 00 57 78
drs. C.F.C.M. (Carla) Goossens RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder