Menu
Actueel

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Onderdeel hiervan zijn diverse fiscale maatregelen voor ondernemers om de liquiditeitspositie te ondersteunen. Wat houden deze maatregelen in? En hoe komt u ervoor in aanmerking? Wij zetten het voor u op een rij.

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

Voor onder andere aanslagen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, loonbelasting en omzetbelasting (btw) kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u door het coronavirus betalingsproblemen heeft of als u in betalingsproblemen kunt komen. De volgende stappen moet u hiervoor doorlopen.

Aanvraag bijzonder uitstel van betaling

  • Doe tijdig aangifte op basis van de juiste/werkelijke gegevens.
  • Wanneer de aanslag door de Belastingdienst wordt opgelegd, kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wij hebben hiervoor een modelverzoek beschikbaar.
  • Vanaf het moment dat u zich meldt, wordt de invordering van de belastingschulden voor de genoemde belastingen direct stopgezet. Dat geldt ook voor belastingschulden die al zijn ontstaan voordat de coronacrisis uitbrak. De inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst van het verzoek vindt pas na drie maanden plaats. Dat betekent dat u feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt.
  • Het verzoek hoeft ook maar eenmalig te worden gedaan. Het uitstel geldt voor reeds opgelegde aanslagen vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling en alle nog op te leggen aanslagen in de drie daaropvolgende maanden.
  • Mogelijk is uitstel van betaling voor drie maanden voor ondernemers nog te kort. U kunt ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen.
  • Is de belastingschuld lager dan € 20.000? Dan moet u bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers, bestellingen of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Een verklaring van een zogenoemde derde-deskundige is niet nodig. Bij een hogere belastingschuld dan € 20.000 moet een wel een verklaring van een derde-deskundige worden overgelegd.
  • De nadere invulling van zowel de lichte bewijslast als de verklaring derde-deskundige maakt de Belastingdienst nog bekend. Heeft u om langer dan drie maanden uitstel verzocht? Dan krijgt u van de Belastingdienst bericht welke aanvullende gegevens daarvoor nodig zijn. Deze gegevens moet u binnen de periode van drie maanden aanleveren.
  • Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot in ieder geval 19 juni 2020.

Melding betalingsonmacht

Doet u het verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt? En kan uw onderneming de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen? Dan ziet de belastingdienst uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een tijdige melding van betalingsonmacht. 

Uitstel van betaling en/of een melding betalingsonmacht voor de pensioenpremies dient afzonderlijk geregeld te worden. Hierbij kunnen wij u ondersteunen.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag 2020 voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? En verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. U betaalt direct minder belasting. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. Blijft na de verlaging van de voorlopige aanslag nog een te betalen bedrag over? Dan kunt u bij betalingsproblemen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Verwacht u later in het jaar een hogere winst? Dan dient de voorlopige aanslag te worden gewijzigd om te voorkomen dat u bij het indienen van uw aangifte 2020 in 2021 fors bijbetaalt.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Invorderingsrente
Betaalt u een aanslag niet tijdig, dan betaalt u normaliter 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente
Dient u uw aangifte in buiten de reguliere aangiftetermijn? Dan betaalt u bij het opleggen van de aanslag door de Belastingdienst belastingrente. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. De Belastingdienst verlaagt het tarief van de belastingrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. De tijdelijke verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Let op: Bijzonder uitstel van betaling is niet van toepassing op onder andere overdrachtsbelastingschulden, dividendbelastingschulden en invoerrechten. Diverse organisaties zijn hierover in overleg met het Ministerie van Financiën en mogelijk wordt de bijzondere regeling op dit punt nog uitgebreid. HLB Van Daal heeft bevestiging ontvangen van individuele inspecteurs dat deze verzoeken in behandeling worden genomen door de Belastingdienst. Bij betalingsproblemen adviseren wij ook voor deze belastingen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 41 17
drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Estate Planner bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Estate Planner bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 41 17
drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter, Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter, Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter