Menu
HLB Amsterdam

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus te verzachten. Onderdeel hiervan zijn diverse fiscale maatregelen voor ondernemers om de liquiditeitspositie te ondersteunen. Wat houden deze maatregelen in? En hoe komt u ervoor in aanmerking? Wij zetten het voor u op een rij.

Bijzonder uitstel van betaling in coronacrisis: hoe zit het?

Voor aanslagen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting (btw) kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u door het coronavirus betalingsproblemen heeft of als u in betalingsproblemen kunt komen. De volgende stappen moet u hiervoor doorlopen.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

  • Doe tijdig aangifte op basis van de juiste/werkelijke gegevens.
  • Wanneer de aanslag door de Belastingdienst wordt opgelegd, kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Wij hebben hiervoor een modelverzoek beschikbaar.
  • Binnen drie maanden na het verzoek moet bewijs in de vorm van een deskundige verklaring naar de Belastingdienst worden toegestuurd voor zover dit niet gelijk bij stap 2 is gebeurd. De inhoud en voorwaarden van deze verklaring wordt nog besproken. Wij informeren u hierover zodra er meer over bekend is. Deze aanvullende informatie is niet van toepassing wanneer uitstel van betaling voor slechts drie maanden nodig is of wordt aangevraagd.

Loonbelasting en omzetbelasting incl. suppletie aangiften

  • Doe tijdig aangifte op basis van de juiste/werkelijke gegevens.
  • Betaal de belasting op de aangifte niet bij betalingsproblemen.
  • Dien binnen twee weken na het moment waarop de belasting op aangifte betaald had moeten zijn – indien van toepassing en vereist - een melding betalingsonmacht in bij de belastingdienst.
Uitstel van betaling en/of een melding betalingsonmacht voor de pensioenpremies dient afzonderlijk geregeld te worden. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen.
  • Wanneer de naheffingsaanslag door de Belastingdienst wordt opgelegd, kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor een periode van drie maanden. Wij hebben hiervoor een modelverzoek beschikbaar, belangrijk is wel dat de onderneming door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen.
  • Heeft u langer dan drie maanden uitstel nodig? Dan moet u na het verzoek een deskundige verklaring naar de Belastingdienst toesturen. De inhoud en voorwaarden van de verklaring wordt nog besproken. Wij informeren u hierover zodra hier meer over bekend is.
  • Een boete voor het te laat betalen wordt bij uitstel van betaling niet opgelegd/kwijtgescholden door de Belastingdienst.
Let op: dit geldt niet voor een boete voor het te laat doen van aangifte. 

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Heeft u een voorlopige aanslag 2020 voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? En verwacht u een lagere winst door de uitbraak van het coronavirus? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen. U betaalt direct minder belasting. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al heeft betaald, krijgt u het verschil terugbetaald. Blijft na de verlaging van de voorlopige aanslag nog een te betalen bedrag over? Dan kunt u bij betalingsproblemen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Verwacht u later in het jaar een hogere winst? Dan dient de voorlopige aanslag te worden gewijzigd om te voorkomen dat u bij het indienen van uw aangifte 2020 in 2021 fors bijbetaalt.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Invorderingsrente
Betaalt u een aanslag niet tijdig, dan betaalt u normaliter 4% invorderingsrente vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente
Dient u uw aangifte in buiten de reguliere aangiftetermijn? Dan betaalt u bij het opleggen van de aanslag door de Belastingdienst belastingrente. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. De Belastingdienst verlaagt het tarief van de belastingrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. De tijdelijke verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Let op: Bijzonder uitstel van betaling is niet van toepassing op accijnsschulden, overdrachtsbelastingschulden, energiebelastingschulden en invoerrechten. Diverse organisaties zijn hierover in overleg met het Ministerie van Financiën en mogelijk wordt de bijzondere regeling op dit punt nog uitgebreid. HLB Van Daal heeft bevestiging ontvangen van individuele inspecteurs dat deze verzoeken in behandeling worden genomen door de Belastingdienst. Bij betalingsproblemen adviseren wij ook voor deze belastingen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling.
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 41 17
drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 41 17
drs. J.H.J.G. (Hans) Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter, Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter, Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
J.M.L.R. (Jenny) Roest-Slooter