Delen
Blijft het anonimiseren van uw vermogen nog mogelijk? | HLB Nederland
Menu
Actueel

Blijft het anonimiseren van uw vermogen nog mogelijk?

Gepubliceerd op

Veel vermogende particulieren en ondernemers maken gebruik van een open cv of open fonds voor gemene rekening (OFGR) om hun belegde vermogen in box 2 te kunnen aanhouden. Bovendien worden beide entiteiten gebruikt vanwege de bescherming van privacy aangezien zij hun jaarcijfers niet in het handelsregister hoeven te publiceren.

Blijft het anonimiseren van uw vermogen nog mogelijk?

Op 29 maart 2021 is een internetconsultatie gestart met betrekking tot een conceptwetsvoorstel over de open cv en het open fonds voor gemene rekening (OFGR).

Open cv's fiscaal transparant

Voorgesteld wordt om alle bestaande open cv’s met ingang van 1 januari 2022 als fiscaal transparant aan te merken. Alle vennoten worden vanaf dat moment rechtstreeks voor hun eigen aandeel in de open cv in de belastingheffing van box 3 betrokken. Voorafgaand aan deze (fictieve) overdracht zal vennootschapsbelasting moeten worden afgerekend over de stille en fiscale reserves van de open cv. Bovendien zullen de commanditaire vennoten die onder de inkomstenbelasting vallen 26,9% inkomstenbelasting moeten afrekenen over de meerwaarde van hun aandeel in de open cv. 

Het voorstel voorziet in een overgangsregeling waarbij de fiscale claims, onder voorwaarden, kunnen worden doorgeschoven of in 10 jaar gespreid renteloos kunnen worden afbetaald.

Nieuwe definitie voor OFGR

Het (open) fonds voor gemene rekening blijft bestaan naast de fiscaal transparante (besloten) variant, maar de vereisten voor de vennootschapsbelastingplicht veranderen. Er zal alleen nog sprake zijn van een open fonds:

  • Als de deelnemingsrechten in het OFGR worden verhandeld op een gereglementeerde effectenbeurs (of daarmee vergelijkbaar handelsplatform) 

of

  • Als op verzoek het OFGR kan worden verplicht zijn uitstaande participaties terug te betalen, en er van deze mogelijkheid regelmatig gebruik wordt gemaakt

Een fonds voor gemene rekening dat dus wordt gebruikt voor het beheer van vermogen ten behoeve van een groep familieleden. Zal op grond van het wetsvoorstel per definitie een besloten fonds en daarmee fiscaal transparant worden. Dit betekent dat de bezittingen en schulden rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten. Ook hier zal inwerkingtreding van de wet dus leiden tot het vervallen van de vennootschapsbelastingplicht. De participaties worden geacht te zijn vervreemd met afrekening van vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting (box 2) over de meerwaarde als gevolg. Het consultatiewetsvoorstel voorziet niet in overgangsrecht voor bestaande OFGR’s. Dit zou betekenen dat per 1 januari 2022 het OFGR in familiesituaties mogelijk fiscaal transparant wordt, met alle fiscale gevolgen van dien.

Wij merken op dat het voorstel zich nog in de consultatiefase bevindt. Inmiddels is er vanuit meerdere kanten kritiek geuit op de voorgenomen plannen met name vanwege het ontbreken van een overgangsregeling voor de OFGR.  Het voorstel zal nog moeten worden ingediend bij de Tweede Kamer. 

Voor bestaande en/of nog op te richten open cv’s en OFGR’s, is het echter wel van belang om op de hoogte zijn van deze aangekondigde plannen. Wij houden deze ontwikkelingen in de gaten en blijven u hierover informeren. 

Wilt u hierover van gedachten wisselen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman