Menu
Actueel

BOR bij schenken vastgoed-bv

Gepubliceerd op

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR of BOF) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Zo heeft onlangs het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed onder bepaalde omstandigheden een ondernemingsactiviteit is. Maar hoe zit dit nu precies? Wij nemen u mee in de details.

BOR bij schenken vastgoed-bv

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u het bedrijf voort? Dan kunt u gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De BOR geeft een vrijstelling van 100% over de waarde van een onderneming van € 1.102.209 (in 2020). Boven deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De vrijstelling geldt zowel bij overlijden als bij een schenking van aandelen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om een materiële onderneming. Dat is een organisatie van kapitaal en arbeid die door de aard van activiteiten deelneemt aan het economisch verkeer met het doel om winst te maken.

Casus hof Amsterdam

In de zaak die diende bij het hof Amsterdam is sprake van een schenking van aandelen in een vastgoed-bv, waarbij een beroep is gedaan op de BOR. De vastgoed-bv verhuurt naast enkele kantoorunits een hotelgebouw. De bv voert haar werkzaamheden uit in een van haar eigen kantoorunits. 83,9% van de totale waarde van het vastgoed ziet op het hotelgebouw, het restant van 16,1% op het kantoorgebouw. De bv heeft zelf 4,9% van het totaal in gebruik. Naast het vastgoed bezit de bv een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen.

Wat oordeelde de rechtbank?

In 2018 heeft de rechtbank in deze zaak geoordeeld dat er geen sprake is van het drijven van een onderneming. Immers als een onderneming zich bezighoudt met de exploitatie van onroerende zaken kan de BOR in de Successiewet alleen worden toegepast als er sprake is van meer dan alleen normaal vermogensbeheer. Het hof echter ziet dit anders: gelet op de aard en omvang van de arbeid die wordt verricht met betrekking tot het vastgoed, is volgens het hof wel degelijk sprake van het drijven van een onderneming.

Er is namelijk sprake van een intensieve bemoeienis bij de vastgoedexploitatie. Daarnaast is bij de verhuur van het hotelgebouw sprake van een hoger rendement dan het normrendement (IPD Nederlandse vastgoedindex). Het verhuurde kantoorgebouw valt overigens buiten de onderneming, met uitzondering van de eigen gebruikte unit.

Uiteindelijk werd 88,7% aangemerkt als ondernemingsvermogen. Daarnaast wordt 83,9% van de aanwezige liquide middelen als ondernemingsvermogen aangemerkt. Daarboven mag nog eens 5% van het ondernemingsvermogen als vrijgesteld beleggingsvermogen worden meegeteld. Al met al een interessante uitspraak.

Geen overhaaste conclusies

Deze uitspraak luidt zeker geen nieuwe tijdperk in. Dat het hof tot deze uitspraak kwam, ligt vooral aan de zeer specifieke omstandigheden van dit geval, zoals de intensieve bemoeienis bij de vastgoedexploitatie en het hoge rendement dat werd behaald. Er is dus sprake is van meer dan alleen normaal vermogensbeheer. De Belastingdienst is steevast van mening dat bij vastgoedverhuur sprake is van een beleggingsactiviteit. Echter op grond van deze uitspraak en van rechtspraak van een aantal jaren geleden kan bij verhuur van vastgoed wel degelijk sprake zijn van een onderneming. Het loont dus om dit samen met uw adviseur nader uit te zoeken.

Op de valreep lazen wij nog deze uitspraak: Vrijstelling BOR tot aanslag vaststaat

De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting geldt totdat de aanslag definitief vaststaat. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam onlangs beslist. De vrijstelling bedraagt in 2020 100% tot een bedrag van € 1.102.209. Boven deze grens is over het meerdere nog 83% vrijgesteld. Als men van de vrijstelling gebruik wil maken, moet dit schriftelijk worden verzocht. Dit verzoek moet gelijktijdig met de aangifte erfbelasting worden gedaan. In bovengenoemde rechtszaak was niet op tijd aangifte erfbelasting gedaan. Daarop volgde een ambtshalve aanslag. In beroep deed de verkrijger een beroep op de vrijstelling, maar de rechter vond dat hij hiermee te laat was. In hoger beroep is het hof echter van mening dat de vrijstelling kan worden geclaimd totdat de aanslag definitief vaststaat. Omdat dit niet het geval was, kon de bedrijfsopvolger nog steeds een beroep doen op de vrijstelling. Deze werd echter niet verleend, omdat de verkrijger niet kon aantonen aan alle voorwaarden te voldoen.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 57 83 25 73
mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones