Delen
CO2-registratieplicht mobiliteit voor werkgevers | HLB Nederland
Menu
Actueel

CO2-registratieplicht mobiliteit voor werkgevers

Gepubliceerd op

Indien uw organisatie 100 of meer werknemers heeft zal u vanaf 1 januari 2024 verplicht zijn om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers.

CO2-registratieplicht mobiliteit voor werkgevers

De gegevens over 2024 moeten uiterlijk 30 juni 2025 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend worden via een digitaal platform. 

Welke gegevens u nodig heeft en hoe u deze kunt verzamelen is terug te vinden in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' van RVO. In die handreiking staan ook tips hoe u de gegevens verzamelt en ook wordt uitgebreid ingegaan op deze nieuwe regeling. Zie: Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit (rvo.nl)

Voor de rapportering heeft u in ieder geval deze gegevens nodig:

  • het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer;
  • jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

De handreiking geeft veel informatie en details over de rapportering. 

Mocht u vragen hebben over de invulling en toepassing van deze regeling dan horen wij dat graag.  

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Raymond Pouw, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Raymond Pouw