Menu
Actueel

Coronabanen in de zorg - deel 2

Gepubliceerd op

Het afgelopen jaar vroeg veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021.

Coronabanen in de zorg - deel 2

Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen was mogelijk tot 25 juni 2021 – 17:00 uur.

Subsidievoorwaarden

De voorwaarden van de tweede periode zijn vrijwel identiek aan de voorwaarden van de eerste aanvraagperiode. Zie het vorige artikel. Aanpassingen gaan over de toevoeging van een controle op AGB-registratie en een uiterste startdatum van 1 oktober 2021.

Kenmerken van de subsidieregeling zijn:

  • Maximaal 6 maanden – er kan maximaal 6 maanden subsidie per medewerker (aanvraag periode 1 + 2) aangevraagd worden.
  • Minimaal 20 uur per week – contractueel wordt een arbeidsduur van gemiddeld 20 uur per week overeengekomen met de medewerker.
  • Directe link coronacrisis – de medewerkers / functies zijn bovenformatief en hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
  • Niet twee keer subsidie voor één functie – de functies waarvoor subsidie aangevraagd wordt mogen niet op een andere wijze gefinancierd worden.
  • Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 gecreëerd – de coronabanen moeten na 1 januari 2021 en uiterlijk op 1 oktober 2021 zijn gecreëerd.
  • AGB-registratie – na registratie worden de organisaties gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating met behulp van het KvK-nummer.
  • Het gaat om banen ter ondersteuning van onder meer welzijnsactiviteiten en ADL.
  • Als vergoeding geldt 120% loonkostensubsidie. Daarnaast is er een vergoeding voor de begeleiding van maximaal 20% van de kosten. Dit is op basis van het maximum van 120% minimumloon.
  • Coronamedewerkers worden minstens twee maanden en maximaal 6 maanden voor minimaal gemiddeld 20 uur per week ingezet en het moet gaan om nieuwe instroom van arbeidskrachten.
  • De werkgever mag geen andere financiering aanwenden voor de coronabanen. Optioneel kan gebruik worden gemaakt van de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3). De subsidiabele periode kan worden verlengd tot 1 september 2021 bij het volgen van een mbo-certificaat op niveau 3. Hiervoor geldt ook een subsidieperiode van maximaal zes maanden.

Subsidievaststelling

Voor de hoogte van de subsidie, de subsidie verantwoording en eventueel benodigde inzet van een accountant zie deel 1. Mocht onverhoopt de activiteiten niet, niet tijdig of niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Of u kan niet volledig voldoen aan alle subsidieverplichtingen. Dan geldt een meldingsplicht, zodra bij u bekend is dat er niet (volledig) voldaan kan worden aan de voorwaarden. Als er niet voldaan wordt aan de meldingsplicht kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidievaststelling.

Wilt u meer weten over de subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA, Senior Manager Audit bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA

Bekijk uitgelichte artikelen