Menu
Actueel

Coronabanen in de zorg

Gepubliceerd op

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Tot en met 31 maart 2021 kon er subsidie aangevraagd worden door zorgorganisaties voor tijdelijke coronabanen om voor ondersteuning te zorgen. Door het kabinet is een budget van € 80 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld. In dit artikel lichten we toe aan welke voorwaarden voldaan dient te worden om gebruik te maken van deze subsidie.

Coronabanen in de zorg

De zorgsector heeft niet alleen te maken met het uitvallen van personeel, ook zijn er door de coronabeperkingen en - regels taken bijgekomen, waarvoor geen of onvoldoende personeel beschikbaar is. Het gaat dan vaak om taken waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verzwaring kunnen betekenen in de werkdruk. Voor dit soort werkzaamheden zijn snel extra handen nodig en kunnen coronabanen een oplossing bieden.

Regeling in het kort

Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden in cruciale, overbelaste sectoren. De zorgsector kent de volgende coronabanen:

 • Gastvrouw/gastheer
 • Zorg-assistent/zorgbuddy
 • ADL-ondersteuner
 • Welzijns-assistent
 • Ondersteuner zorgmedewerker
 • Ondersteuner veiligheid

Subsidievoorwaarden

In de subsidieregeling is vermeld welke zorgaanbieders een aanvraag konden indienen. Dit waren onder meer zorgaanbieders die zorg leveren op basis van de Wlz, Jeugdwet, Zvw, WMO 2015, GGD en ADL-assistentie.  Kenmerken van de subsidieregeling zijn:

 • De subsidie geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot 1 juli 2021, dus een maximum van zes maanden.
 • Het gaat om banen ter ondersteuning van onder meer welzijnsactiviteiten en ADL.
 • Als vergoeding geldt 120% loonkostensubsidie. Daarnaast is er een vergoeding voor de begeleiding van maximaal 20% van de kosten. Dit is op basis van het maximum van 120% minimumloon.
 • Coronamedewerkers worden minstens twee maanden en maximaal 6 maanden voor minimaal gemiddeld 20 uur per week ingezet en het moet gaan om nieuwe instroom van arbeidskrachten.
 • De werkgever mag geen andere financiering aanwenden voor de coronabanen.
 • Optioneel kan gebruik worden gemaakt van de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3). De subsidiabele periode kan worden verlengd tot 1 september 2021 bij het volgen van een mbo-certificaat op niveau 3.  Hiervoor geldt ook een subsidieperiode van maximaal zes maanden.

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden door de subsidieverstrekker voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding.

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Wilt u meer weten over de subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA, Senior Manager Audit bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA

Veelgestelde vragen: