Menu
Actueel

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Gepubliceerd op

Vanaf 1 oktober 2022 moesten ruim 266.000 ondernemers beginnen met het aflossen van hun belastingschulden. Iets minder dan de helft, 103.000, van deze ondernemers lopen achter met die aflossingen.

Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden?

Voor deze ondernemers, die moeite hebben met hun aflossingsverplichtingen, zijn er misschien mogelijkheden. Voor ondernemers die ruimer in hun jas zitten kan het juist financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen. 

Betalingsregeling coronabelastingschuld

Hoe zat het ook alweer? De schulden die u in de coronaperiode heeft opgebouwd moeten per oktober 2022 worden afgelost. Hier krijgt u vijf jaar de tijd voor. De totale schuld wordt opgedeeld in maandelijkse gelijke termijnen, met als voorwaarde dat u zich ook hieraan houdt. Daarnaast moeten de aangiften na 1 oktober 2022 tijdig zijn ingediend en betaald worden. Denk hierbij aan de btw en loonheffing aangiften. 

Brief van de Belastingdienst

Als u zich niet heeft gehouden aan de terugbetaling of aan de andere voorwaarden, dan krijgt u een brief van de Belastingdienst. In de brief wordt gevraagd om belastingachterstanden zo snel mogelijk te betalen. Lukt dit niet, dan krijgt u half april nog een brief van de Belastingdienst. Daarin staat dat u 14 dagen de tijd heeft om de achterstanden in te lopen. Als dat niet gebeurt, dan krijgt u half mei weer een brief met daarin de mededeling dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Vanaf half juni 2023 gaat de Belastingdienst de invordering starten.

De Belastingdienst stelt zich momenteel nog coulant op richting ondernemers met een betalingsregeling. Dat houdt in dat als u één aflossingstermijn achterloopt, dat de Belastingdienst niet direct de regeling intrekt. Mits u wel aan de andere voorwaarden van de regeling voldoet. 

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Er zijn mogelijkheden voor ondernemers, die moeite hebben met het aflossen van hun belastingschulden, om niet hun regeling te verliezen. Zo kan de betalingsregeling van vijf jaar worden verruimt naar zeven jaar. Ook kan er een verzoek worden ingediend om niet per maand af te lossen, maar per kwartaal. En het laatste verzoek wat ingediend kan worden is een betaalpauze. Deze betaalpauze duurt maximaal zes maanden. Houdt hierbij wel rekening mee dat bij een betaalpauze de aflossingstermijnen niet verlengd worden met zes maanden. Hierdoor word het bedrag per maand, of per kwartaal, hoger. Voor al deze mogelijkheden gelden weer voorwaarden. 

Mocht u hierover meer willen weten, dan kunnen wij u hierin over adviseren.

Mogelijkheden lopende betalingsverplichtingen

Voor opgebouwde belastingschulden vóór 1 oktober 2022 kan, onder voorwaarden, aanvullend uitstel van betaling worden aangevraagd.

Voor nieuwe belastingverplichtingen die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan en niet betaald zijn, kan u geen aanvullend uitstel krijgen of betalingsregeling treffen. Als u deze verplichtingen niet betaald, dan kan de Belastingdienst de betalingsregeling voor uw coronabelastingschulden intrekken.

Invorderingsrente loopt op

Zit u ruimer in uw jas, dan kan het voordelig zijn om uw coronabelastingschuld eerder of volledig af te lossen. De invorderingsrente dat u betaald over de opgebouwde coronabelastingschuld was 0,01%, maar is inmiddels al 2%. Per 1 juli zal de rente stijgen naar 3% en per 1 januari 2024 stijgt de rente naar 4%. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen