Delen
Slecht nieuws, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) gaat niet door | HLB Nederland
Menu
Actueel

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) gaat niet door

Gepubliceerd op

Slecht nieuws vanuit Den Haag. De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 ingetrokken. Het Kabinet wil de hierdoor vrijvallende middelen zo inzetten om de achterliggende doelstellingen van de BIK-regeling toch zoveel als mogelijk te bereiken: de AWf-premies worden per 1 augustus 2021 verlaagd. We vertellen u graag meer.

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) gaat niet door

Intrekking BIK-regeling
De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021 ingetrokken. Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans bestaat dat de gehele BIK-regeling ongeoorloofde staatssteun is. Hierom kan de regeling niet worden ingevoerd. Om de BIK-regeling met terugwerkende kracht in te trekken, is een wetswijziging nodig. Het wetsvoorstel hiervoor is voorbereid en wordt naar verwachting door beide kamers aangenomen.

De eerste aanvraag voor de BIK-regeling zou vanaf 1 september 2021 plaats gaan vinden. Door het intrekken van de regeling met terugwerkende kracht gaat dit dus niet door. Uiteindelijk is de BIK-regeling nooit in werking getreden. De intrekking heeft dus gevolgen voor ondernemingen die al investeringsverplichtingen zijn aangegaan en daarbij de verwachting hadden gebruik te kunnen maken van de BIK-regeling. Hiervoor wordt geen tegemoetkoming gegeven.

UPDATE: AWf-premies ter vervanging van de BIK-regeling
Zoals aangekondigd wil het kabinet de hierdoor vrijvallende middelen zo inzetten dat de achterliggende doelstellingen van de BIK-regeling toch zoveel als mogelijk worden bereikt. Dit gaat het Kabinet doen door de AWf-premies (Algemeen werkloosheidsfonds) per 1 augustus 2021 te verlagen. De verwachting is dat de lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34% en de hoge premie over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Middels AWf-premies betalen werkgevers mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de AWf-premies heeft tot gevolg dat de loonkosten worden verlaagd en daarmee de ruimte voor investeringen wordt vergroot.

Op het moment van schrijven wordt de uitvoerbaarheid van de verlaging van de AWf-premies getoetst. De verwachting is dat de ministeriële regeling waarin de verlaging van de AWf-premies is geregeld door het kabinet op 24 juni 2021 wordt vastgesteld en vervolgens in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Bestaande investeringsmaatregelingen
De bestaande investeringsmaatregelen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven bestaan.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E. (Esther) Leenders MSc, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
E. (Esther) Leenders MSc

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E. (Esther) Leenders MSc, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
E. (Esther) Leenders MSc

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder