Delen
Eindejaarstips voor de woningeigenaar | HLB Nederland
Menu
Actueel

Eindejaarstips 2019 voor de woningeigenaar

Gepubliceerd op

Het nieuwe jaar is in zicht. Wat u dit jaar als woningeigenaar nog kunt of moet regelen? Dat leest u op deze pagina.

Eindejaarstips 2019 voor de woningeigenaar

Tip 1: Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning

Sinds 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, (voor 2019 € 102.010) Ook buiten de gezinssituatie kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling, mits de begunstigde maar tussen 18 en 40 jaar oud is en de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning.

Extra tip: De schenking leidt bij u tot een lager belastbaar vermogen in box 3. Schenkt u nog in 2019, dan bespaart u in 2020 belasting in box 3.

Let op! De verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is eenmalig. Heeft u als schenker ten aanzien van dezelfde verkrijger in 2010 tot en met 2014 al gebruikgemaakt van de toenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling, dan is dit vanaf 2017 niet meer mogelijk. Heeft u in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling voor de eigen woning gebruikt, maar niet in 2017 en ook niet in 2018? Dan heeft u in 2019 geen recht meer op de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Heeft u in 2015 of 2016 een verhoogde vrijstelling gebruikt en ook in 2017 of 2018, maar niet de maximale? Dan kunt u in 2019 mogelijk nog een deel aanvullen van de niet gebruikte vrijstelling in 2017 of 2018.

Tip 2: Spreid de schenking over drie jaren en voorkom boeterente

Vanaf 2017 is het ook mogelijk om de hoge schenkingsvrijstelling van € 102.010 te gebruiken voor een schenking die u spreidt over drie achtereenvolgende jaren. Uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar waarin de eerste schenking is gedaan, moeten de bedragen worden gebruikt voor de eigen woning. Als de ontvanger van de schenking deze gebruikt voor aflossing van de schuld inzake de eigen woning, kan hierdoor de boeterente misschien (deels) worden voorkomen. Wel moet de ontvanger op alle momenten voldoen aan de leeftijdsgrens. Als iemand bijna 40 is, zijn gespreide schenkingen dus niet mogelijk.

Tip 3: Los uw geringe hypotheekschuld af

Als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft u ook geen eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook uw box 3-vermogen lager wordt en u dus ook minder belasting in box 3 betaalt. Uiteraard moet u dan wel zorgen dat u uiterlijk 31 december 2019 aflost. Brengt de bank u boeterente in rekening? Deze is aftrekbaar!

Let op! Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Uw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen. Bedenk wel of u mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel heeft voor het voor de aflossing gebruikte box 3-vermogen. Indien u later opnieuw een hypotheek voor uw woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.

Tip 4: Betaal hypotheekrente vooruit

Valt uw inkomen in 2020 in een lager tarief dan in 2019 en/of wilt u uw box 3-vermogen verlagen, dan is het wellicht financieel aantrekkelijk om in 2019 uw hypotheekrente vooruit te betalen. Uw hypotheekrente wordt in 2019 dan nog afgetrokken tegen het hogere tarief en uw box 3-vermogen zal per 1 januari 2020 lager zijn.

Let op! U mag maximaal de in 2019 vooruitbetaalde hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2020 in 2019 in aftrek brengen.

Let op! Trekt u de hypotheekrente in 2019 af tegen het tarief van de hoogste schijf, dan behaalt u in ieder geval een voordeel van 3%-punt. Het maximum waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken, wordt in 2020 namelijk verder verlaagd van 49 naar 46%. De aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten zal vanaf 2020 versneld worden afgebouwd naar 37,05% in 2023. Ook het tarief van de 2e schijf daalt in 2020, namelijk van 38,1 naar 37,35%.

Tip 5: Plan aankoop/verkoop eigen woning slim rondom de jaarwisseling

Verkoopt u uw eigen woning, laat dan de overdracht bij de notaris na 1 januari 2020 plaatsvinden. Als u de ontvangen koopsom namelijk niet direct gebruikt voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, valt deze pas per 1 januari 2021 in box 3. Draagt u uw eigen woning bij de notaris over voor 1 januari 2020 en wendt u de ontvangen koopsom nog voor 1 januari 2020 aan voor de koop van een nieuwe eigen woning bij de notaris? Dan valt de ontvangen koopsom niet in box 3.

Idem voor de aankoop van een eigen woning: betaalt u deze aankoop (gedeeltelijk) met eigen geld? Dan is het financieel voordeliger de overdracht te verplaatsen naar bijvoorbeeld 29 december 2019.

Let op! Het schuiven met de datum is niet altijd eenvoudig, omdat de (ver)koper mogelijk een tegenovergesteld belang heeft.
Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M.T.L. (Petra) Wielders BSc, LLM, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
P.M.T.L. (Petra) Wielders BSc, LLM

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M.T.L. (Petra) Wielders BSc, LLM, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
P.M.T.L. (Petra) Wielders BSc, LLM

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder