Delen
Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Gepubliceerd op

Het nieuwe jaar is in zicht. Wat u dit jaar nog kunt of moet regelen op belastinggebied? Dat leest u op deze pagina.

Eindejaarstips voor alle belastingplichtigen

Tip 1: Speel in op aftrekbeperking box 1 en haal uitgaven naar voren

 • De tarieven in box 1 voor inkomen uit werk en woning gaan de komende jaren flink omlaag. Net als in dit jaar kunt u ook in 2020 een verlaging van de tarieven tegemoet zien. Het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 20.711, gaat in 2020 met 0,7%-punt omhoog: van 36,65% naar 37,35%.
 • Het tarief van de tweede schijf, voor het deel van het inkomen tussen € 20.711 en € 68.507, daalt met 0,75%-punt: van 38,1% naar 37,35%. Tot een inkomen van € 68.507 is er in 2020 nog maar één tarief dat 37,35% bedraagt.
 • Over het deel van uw inkomen boven € 68.507 betaalt u nu 51,75%. Dit daalt volgend jaar naar 49,5%.
 • Cluster uw zorgkosten en haal deze zo mogelijk naar voren. Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar, maar er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel. Door zorgkosten zoveel mogelijk in één jaar te laten vallen, is de kans groot dat u het drempelbedrag haalt.
 • Hetzelfde geldt voor giften. Alleen het bedrag aan giften boven deze drempel is aftrekbaar. Door te clusteren haalt u makkelijker de drempel, welke 1% bedraagt van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van € 60. Voor giften geldt ook een plafond (maximum) van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Hier staat tegenover dat aftrekposten minder voordeel opleveren. Vooral als uw inkomen meer dan €68.507 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 51,75%. Dat geldt niet voor de hypotheekrente, die maximaal tegen een tarief van 49% aftrekbaar is. In 2020 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 46%. Het maximum aftrekpercentage wordt voor het overgrote deel van de aftrekposten verder afgebouwd naar 37,05% in 2023. Een verschil dus van 14,7%-punt ten opzichte van 2019.

U kunt hierop inspelen door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Dat geldt bijvoorbeeld voor giften, voor de aankoop van een lijfrente, voor het doen van een schenking, wellicht de afkoop van een alimentatieverplichting. Al deze uitgaven verminderen uw vermogen in box 3, wat bij u tot belastingbesparing leidt.

Behalve aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, de uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk is het verstandig deze aftrekposten naar voren te halen.

Tip 2: Stel uw opleiding niet langer uit

Volgt u als particulier een opleiding of studie voor een beroep? U kunt deze kosten aftrekken als scholingsuitgaven. Er is een wet in de maak om deze fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de scholingsaftrek, in elk geval nog in 2020. Als u recht heeft op studiefinanciering (waaronder collegegeldkrediet) bestaat er géén recht op aftrek.

Tip 3: Schenk uw giften periodiek

Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kunt u aftrekken als u gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond. U zit hier wel minstens vijf jaar aan vast.

Tip 4: Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking    

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kunt u in 2019 uw kinderen belastingvrij € 5.428 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.173. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

 • € 26.040;
 • € 54.246 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
 • € 102.010 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.
Let op! De eenmalige schenking van € 102.010 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Tip 5: Beleg groen in box 3

Groene beleggingen verlagen uw box 3-vermogen. Hiervoor geldt namelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 58.540 (bedrag 2019). Heeft u een fiscale partner, dan bedraagt de vrijstelling voor u en uw partner gezamenlijk zelfs het dubbele (€ 117.080). Ook een minderjarig kind heeft zelfstandig recht op deze vrijstelling. Naast de vrijstelling in box 3 heeft u ook nog recht op een heffingskorting van 0,7%.

Tip 6: Einde boetevrij inkeren box 3

Als u inkomsten uit sparen en beleggen niet opgeeft in box 3, kunt u hiervoor een navordering plus boete ontvangen. U kunt dit jaar een boete nog voorkomen of verminderen door tijdig ‘in te keren’. Dit betekent dat u de inkomsten alsnog opgeeft binnen twee jaar nadat u aangifte heeft gedaan of had moeten doen. Geeft u de inkomsten na deze twee jaar alsnog op, dan krijgt u een boete van 120%. Deze ‘inkeerregeling’ geldt momenteel niet voor inkomsten in box 3 die betrekking hebben op vermogen in het buitenland. Deze uitzondering gaat vanaf 2020 ook gelden voor binnenlandse vermogensinkomsten die belast zijn in box 3.

Tip 7: Overweeg de oprichting van een spaar-bv/fonds    

Heeft u op dit moment veel spaargeld in box 3, overweeg dan de oprichting van een spaar-bv of een open fonds voor gemene rekening om vóór 31 december 2019 daar uw spaargeld in te storten. Zo mist u de peildatum van 1 januari 2020 in box 3. De bv of het fonds betaalt over de daadwerkelijk ontvangen spaarrente in 2020 16,5% vennootschapsbelasting en over het restant bij uitkering naar privé 26,25% belasting in box 2 van de inkomstenbelasting. Gecombineerd is dat zo’n 38% van de daadwerkelijk ontvangen spaarrente. Dat is vele malen minder dan de 0,5 tot 1,6% belasting die u over uw spaarsaldi betaalt in box 3. Het verschil in belastingheffing tussen spaargeld in box 3 en spaargeld in een bv/fonds bedraagt daarom al  snel  duizenden euro’s.

Let op! Met een bv zijn oprichtingskosten gemoeid en kosten voor instandhouding. Zo moet u jaarlijks een jaarrekening (laten) maken en om het spaargeld na verloop van tijd belastingvrij naar privé over te brengen, is een gang naar de notaris benodigd. Maak van te voren dit rekensommetje.

Een spaar-bv of open fonds voor gemene rekening zorgt er ook voor dat het spaargeld niet meer meetelt voor de vermogenstoets voor de toeslagen en de vermogenstoets voor de eigen bijdrage bij het verblijf in een verzorgingsinstelling.

Tip 8: Voorkom belastingrente, verzoek om een voorlopige aanslag

Over uw aanslag inkomstenbelasting 2019 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2020 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met de rente op een spaarrekening. Voorkom dat u de hoge belastingrente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag 2019 juist is. Is de aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)162 32 20 00
mr. M.J.M. (Maurice) van den Dries RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman