Menu
Actueel

Excessief lenen van de BV ontmoedigd

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft een rekening-courantmaatregel aangekondigd met de bedoeling om excessief lenen van de BV te ontmoedigen. Het voornemen bestaat om deze maatregel op 1 januari 2022 in te laten gaan. Deze maatregel houdt in dat bij schulden van meer dan € 500.000 dit meerdere in box 2 als inkomen wordt aangemerkt in plaats van in box 3. Voor de bestaande eigenwoningschulden komt eventueel een overgangsregeling. Voor de overige schulden geldt geen overgangsrecht en de DGA heeft drie jaar de tijd (01-01-2022) om de excessieve schulden aan zijn BV terug te brengen tot € 500.000. Het definitieve wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Excessief lenen van de BV ontmoedigd

Na veel kritiek werd besloten dat de regeling zo zal worden aangepast dat ook nieuwe eigenwoningschulden zullen worden uitgezonderd. De drempel van €500.000 zal voor de DGA en zijn partner gezamenlijk gaan gelden. In het geval dat de rekening-courant onverlet oploopt, er te weinig zekerheden in privé aanwezig zijn en er vanuit kan worden gegaan dat de rekening-courant niet terugbetaald zal worden, neemt de Belastingdienst het standpunt in dat de rekening-courantverhouding niet zakelijk is met alle gevolgen van dien.

Voor meer informatie, en wat dit voor u gaat betekenen kunt u contact opnemen met uw HLB-adviseur.

Over de auteur

‘Ewoud Fontein is vierdejaarsstudent Fiscaal Recht & Economie aan de Hogeschool van Rotterdam. Momenteel loopt hij zijn scriptiestage bij HLB Den Hartog met als onderwerp de rekening-courant tussen de DGA en zijn BV. Tevens is hij werkzaam op de fiscale aangiftepraktijk en is hij (mede)verantwoordelijk voor de IB en VpB aangiften.'