Delen
Wet Excessief Lenen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wet Excessief lenen

Gepubliceerd op

De nieuwe regeling als de Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap heeft gevolgen voor meer situaties dan gedacht. Loopt u risico, kom dan in actie! De Wet excessief lenen wordt in 2023 ingevoerd en op basis hiervan moet een dividend uitkering tot het inkomen worden gerekend, voor zover de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) en zijn partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 500.000.

Wet Excessief lenen

Inhoud Wet Excessief lenen

Het is niet ongebruikelijk dat een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) van zijn vennootschap geld leent. Lenen betekent dat de aandeelhouder met de vennootschap afspraken maakt over het aflossen van het bedrag. Wil een aandeelhouder het geld houden, dan zal de vennootschap dividend moeten uitkeren. De aandeelhouder is hierover dividendbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd.

De dividendbelasting bedraagt 15%. Het tarief voor de inkomstenbelasting in box 2 bedraagt momenteel 26,90%, waarbij de dividendbelasting als voorheffing wordt meegenomen. Effectief is de heffing dus 26,90%. Volgens de wetgever lenen sommige ab-houders heel veel geld van hun vennootschap waarbij geen afspraken over aflossing worden gemaakt of waarbij de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De wetgever meent dat deze leningen feitelijk dividenduitkeringen zijn, waarover belastingheffing zou moeten plaatsvinden, maar hierdoor wordt uitgesteld. Om die reden is de ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ in het leven geroepen.

Vanaf 1 januari 2023 wordt op basis van deze wet een fictieve winstuitdeling in aanmerking genomen wanneer de gezamenlijke schulden van de ab-houder en zijn partner aan de eigen vennootschap meer bedragen dan € 500.000. Deze fictieve winstuitdeling is voor de inkomstenbelasting belast in box 2. 

Drempel: € 500.000

Als gevolg van deze wet gaan ab-houders in box 2 inkomstenbelastingheffing betalen voor zover zij op de jaarlijkse peildatum meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap. De eerste peildatum is 31 december 2023.

Een uitzondering is gemaakt voor de lening die verband houdt met de eigen woning. Deze wordt niet tot de € 500.000 gerekend. Is deze schuld aangegaan na 31 december 2022, dan moet hiervoor wel een hypotheekrecht zijn gevestigd ten behoeve van de vennootschap. Dit recht wordt gevestigd door hiervoor bij een notaris een notariële akte te laten opmaken welke wordt ingeschreven in het Kadaster.

Kinderen tellen mee

De schulden van de ab-houder en zijn partner worden samengeteld voor de grens van € 500.000. Tevens tellen schulden van kinderen van de ab-houder van de vennootschap mee. Hierbij geldt wel voor ieder kind een drempel van € 500.000. Dit betekent dus dat slechts het meerdere per kind wordt meegeteld voor de heffing bij de ab-houder.

Bedrijfsopvolging door kinderen

De overdracht van een bedrijf aan een kind tijdens het leven van de ouder kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Hoewel er faciliteiten zijn in de inkomsten- en schenkbelasting die een schenking van aandelen in een vennootschap fiscaal voordelig maken, kan de ouder het wenselijk vinden als het kind voor (een deel van) de aandelen een vergoeding betaalt.

Soms is dit zelfs noodzakelijk als de ouder dient te zorgen voor zijn of haar oude dag of als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn. Alleen op die manier heeft de ouder genoeg middelen beschikbaar om zelf van te leven of ook de andere kinderen een bedrag te schenken of voor hen voldoende vermogen achter te laten.

Bij een groot deel van dit soort overnames, kan het kind de prijs voor de aandelen niet in één keer betalen. In dat geval kan er een vordering van de holdingvennootschap van de ouder op het kind ontstaan. Op dit moment bestaan deze vorderingen van vennootschappen van ouders op kinderen al. Deze vorderingen zullen vanaf 2023 ook onder de Wet Excessief lenen vallen. Voor bestaande leningen als deze, wordt in de wet geen uitzondering gemaakt. De ouder krijgt dus in 2023 te maken met extra belastingheffing.

Aangezien voor kinderen een eigen drempel van € 500.000 geldt, is het belangrijk nu al te bekijken of het kind de komende jaren zo veel kan aflossen dat de lening vanaf 2023 maximaal € 500.000 is.

Als een DGA/ondernemer succesvol is bouwt hij/zij vermogen op. Dit vermogen zit in praktijk veelal in de onderneming en/of de eigen woning.

Een nieuwe regeling als de Wet Excessief lenen heeft dus gevolgen voor meer situaties dan je denkt.

Enkel de eigen woning krijgt een speciale behandeling. Deze regeling treft niet alleen de aandeelhouders die volgens de wetgever bewust danwel onbewust belasting uitstellen, maar treft ook ondernemers die de afgelopen jaren een bedrijfsoverdracht in gang hebben gezet. Zij hebben bij de haalbaarheid van hun plannen nooit rekening gehouden met de belastingheffing die nu ineens opkomt. Dit maakt deze wet zeer onaangenaam. Vooralsnog heeft de wetgever alle kritiek van de hand gewezen. Het is zeker dat de wet er gaat komen. Het is nu dus zaak dat de ondernemers die getroffen zullen worden, snel in kaart brengen wat de negatieve gevolgen zullen zijn en hoe deze voorkomen of zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Onze specialisten adviseren u graag.  

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder