Delen
HLB Persoonlijk Financieel Plan | HLB Nederland
Menu
Actueel

Het HLB Persoonlijk Financieel Plan

Gepubliceerd op

Er is leven na de verkoop van uw onderneming! Na een intensieve periode van het verkoop klaar maken van uw onderneming volgt een andere levensfase. Deze omschakeling is best ingrijpend. Hoe ziet het leven na de bedrijfsoverdracht eruit? Gaat u een nieuw bedrijf beginnen, investeren in startups maar wilt u ook een appeltje voor de dorst? Of wilt u vooral genieten van een welverdiend pensioen?

Laptop with graphics

Het HLB Persoonlijk Financieel Plan (PFP) kan u helpen bij dit denkproces. In een gesprek bespreken wij  uw financiële wensen en ideeën. Nu de zaak verkocht is, wilt u misschien eerst eens ‘goed de bloemetjes buiten zetten’. Een lange reis maken, een groter of tweede huis kopen of de kinderen wat schenken.

Gewoon leven zoals we dat gewend zijn

Een veel gehoorde wens is ‘te kunnen blijven uitgeven zoals wij nu gewend zijn’. Maar wat is eigenlijk uw huidige bestedingspatroon? Wij maken een uitgebreide inventarisatie van uw integrale financiële inkomens- en vermogenspositie, zowel van uw positie privé als van de BV. Zijn er leningen bij de BV? Wanneer vervalt de renteaftrek van de hypotheek en wanneer moet de (aflossingsvrije) lening van de woning worden afgelost? Wij kijken naar alle (inkomens)verzekeringen, opgebouwde pensioenen en uiteraard ook naar uw (omgezette of afgekochte) pensioen in eigen beheer bij de BV.

Interactie, geen dikke rapporten

Aan de hand van deze gegevens maken wij in een interactieve bespreking de haalbaarheid uw wensen en doelstellingen inzichtelijk. Bij deze berekeningen houden wij rekening met externe factoren zoals de inflatie, de laatste fiscale wetgeving en risico’s zoals neergaande beleggingsmartken. Maar ook persoonlijke risico’s zoals ziekte of overlijden kunnen wij helder inzichtelijk maken.

Praktijkvoorbeeld: Verkoop van de zaak voor € 2.000.000 en levenslang € 6.500 per maand uitgeven

Een DGA (60 jaar)had zijn onderneming verkocht voor € 2.000.000. De belangrijkste doelstelling was het voorzetten van het huidige bestedingspatroon van € 6.500 netto per maand, € 78.000 op jaarbasis. Bovendien wilden de DGA en zijn echtgenote hun leven lang thuis blijven wonen. De integrale inkomens- en vermogenspositie van de DGA was als volgt:

  • Een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV van € 400.000, uitkerend in 25 jaar ca. € 17.000 per jaar. 
  • Er waren geen andere inkomensvoorzieningen, m.u.v. de AOW van ieder ruim € 10.000 vanaf 2026.
  • Een eigen woning met een WOZ-waarde van € 600.000.
  • Een aflossingsvrije eigenwoninglening bij de BV van € 250.000 tegen 2% rente.
  • Spaartegoeden privé € 250.000 met een rendement van 0,5%.
  • De spaartegoeden bij de BV van € 2.000.000 met een rendement van 0,5%.
  • Het totale nettovermogen bedroeg € 1.987.500.

De DGA had zelf voorgerekend dat hij van zijn totale inkomsten uit de ODV en de AOW, samen  € 38.000, circa € 30.000 netto over zou houden.  Hij moest dus € 48.000 per jaar interen op zijn  vermogen om het gewenste uitgave patroon voort te zetten. Na aftrek van de 25% aanmerkelijk belangheffing zou het vrije beschikbare vermogen  € 1.750.000 bedragen. Hiervan zou hij  nog ruim 35 jaar (95-jarige leeftijd) kunnen voortleven.

Zoals uit de onderstaande grafieken en tabel blijkt was de doelstelling haalbaar tot 81-jarige leeftijd. Heel wat korter dan waarmee de DGA had gerekend. Er was geen rekening gehouden met de overbruggingsperiode tot de AOW- leeftijd, waardoor juist in de eerste pensioenjaren meer geld onttrokken moest worden uit het vermogen.  Bovendien was het effect van inflatie buiten beschouwing gelaten.  In dit voorbeeld rekenden wij met 1,5% inflatie. Met een netto besteedbaar inkomen van  € 51.000 toenemend met 1,5% inflatie per jaar zou tot 95-jarige leeftijd van het belegde vermogen wel geleefd kunnen worden. 


Bron: Private Wealth Navigator

HLB PFP: Voor elke levensfase van een ondernemer en zijn onderneming

Het HLB PFP is niet alleen van belang bij de verkoop van uw onderneming. Het HLB PFP is een proces dat met iedere levensfase van een ondernemer meebeweegt. Zijn er veranderingen te verwachten? Persoonlijke of zakelijke omstandigheden die tot wijzigingen dwingen? Of externe factoren zoals veranderende wetgeving? Denk bijvoorbeeld aan het wetsvoorstel over het excessief lenen bij de eigen BV. Wat voor concrete gevolgen heeft deze wetgeving op uw totale financiële plaatje? 

Het HLB Persoonlijk Financieel Plan is een blijvend praatstuk en een mooie basis waarmee we proactief én toekomstgericht te werk gaan. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.M. (Pieter) Spooren, Belastingadviseur (Fiscaal Specialist) bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
mr. P.M. (Pieter) Spooren

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder