Delen
Let op peildatum Wet excessief lenen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Let op peildatum Wet excessief lenen

Gepubliceerd op

De eerste peildatum voor de Wet excessief lenen is 31 december 2023. Wij willen daarom de Wet excessief lenen nogmaals onder de aandacht brengen.

Let op peildatum Wet excessief lenen

De Wet excessief lenen hebben wij al eerder besproken zie Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking getreden per 1 januari 2023 en 1e peildatum Wet excessief lenen nadert

De eerste peildatum voor de Wet excessief lenen is 31 december 2023. Wij willen daarom de Wet excessief lenen nogmaals onder de aandacht brengen. 

Als u op 31 december 2023 meer dan € 700.000 heeft geleend bij uw BV, dan kan dit leiden tot een belastingheffing van 26,9% (tarief 2023) over het bedrag dat de grens van € 700.000 overstijgt. 

Eigenwoningleningen

In principe tellen alle schulden bij uw BV mee voor de Wet excessief lenen. Er geldt een uitzondering voor eigenwoningleningen die in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting zijn opgenomen: deze eigenwoningleningen tellen niet mee voor het bepalen van een eventuele excessieve schuld. Voor eigenwoningleningen in box 1 aangegaan vanaf 1 januari 2023 geldt de aanvullende voorwaarde dat er een recht van hypotheek moet zijn ingeschreven. 

Verlaging in 2024

De grens van € 700.000 wordt verlaagd naar € 500.000 in 2024. Als u op 31 december 2024 meer dan € 500.000 heeft geleend bij uw BV, dan kan dit in 2024 dus leiden tot een belastingheffing in box 2 over het bedrag dat de grens van € 500.000 overstijgt. 

In actie

Als u belastingheffing over een excessieve schuld wilt voorkomen, zult u voor 31 december 2023 actie moeten ondernemen. Een excessieve schuld kunt u bijvoorbeeld afbouwen door nog in 2023 dividend uit te keren. U bent in dat geval wel box 2-heffing verschuldigd. 

Heeft u vragen over de Wet excessief lenen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Erica de Bree MSc, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Erica de Bree MSc