Delen
1e peildatum Wet excessief lenen nadert | HLB Blömer
Menu
Actueel

1e peildatum Wet excessief lenen nadert

Gepubliceerd op

Op 31 december 2023 wordt de hoogte van uw schulden aan uw eigen BV vastgesteld. Als uw schulden aan uw eigen BV meer dan €700.000 bedragen, kunt u overwegen om een deel van uw schulden af te lossen.

1e peildatum Wet excessief lenen nadert

De Wet excessief lenen hebben wij al eerder besproken zie Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking getreden per 1 januari 2023Via deze weg willen wij de Wet excessief lenen nogmaals onder de aandacht brengen aangezien 31 december 2023 al de eerste peildatum is waarop de gevolgen van deze wet intreden.

1e Peildatum

Als u op 31 december 2023 meer dan € 700.000 heeft geleend bij uw BV, dan kan dit leiden tot een belastingheffing van 26,9% (tarief 2023) over het bedrag dat de grens van € 700.000 overstijgt. In principe tellen alle schulden bij uw BV mee voor de Wet excessief lenen. 

Ook de schulden van uw fiscale partner tellen mee bij het bepalen van een eventuele excessieve schuld. Voor u en uw fiscale partner gezamenlijk geldt de grens van € 700.000. Voor schulden van uw bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (bijvoorbeeld uw ouders, kinderen of uw kleinkinderen) bij uw vennootschap geldt een “eigen” grens van € 700.000 per aanverwant.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering voor eigenwoningleningen die in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting zijn opgenomen: deze eigenwoningleningen tellen niet mee voor het bepalen van een eventuele excessieve schuld. Voor eigenwoningleningen in box 1 aangegaan vanaf 1 januari 2023 geldt de aanvullende voorwaarde dat er een recht van hypotheek moet zijn ingeschreven. 

Als u belastingheffing over een excessieve schuld wilt voorkomen, zult u voor 31 december 2023 actie moeten ondernemen. Een excessieve schuld kan worden afgebouwd door bijvoorbeeld een dividenduitkering. U bent in dat geval wel box 2 heffing verschuldigd. Alternatieven zijn bijvoorbeeld herfinanciering van bestaande schulden en aflossen door middel van overdracht van vermogensbestanddelen aan uw vennootschap(pen).

Dividend uitkeren

Als u dividend wilt uitkeren dient u er rekening mee te houden dat er in box 2 ook het één en ander gaat veranderen:

Het huidige box 2-tarief bedraagt 26,9%. Vanaf 1 januari 2024 zal box 2 twee schijven kennen:

  • Box 2-inkomen € 0 - € 67.000: 24,5%;
  • Box 2-inkomen vanaf € 67.000: 31%.

Box 2-inkomsten tot een bedrag van € 67.000 zullen dus tegen 24,5% en het meerdere tegen 31% worden belast. Bij fiscaal partnerschap kan de eerste schijf van € 67.000 tweemaal worden benut. Dit betekent ingeval van fiscaal partnerschap dat box 2-inkomsten tot een bedrag van € 134.000 tegen 24,5% en het meerdere tegen 31% zullen worden belast. 

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het tarief van 31% wordt verhoogd naar 33% per 1 januari 2024. Of deze motie wordt omgezet in een wetvoorstel is nog niet bekend.

Schuld in stand houden

Echter, in sommige gevallen kan het voordeliger zijn om een excessieve schuld in stand te laten en over het bedrag dat de grens van € 700.000 overstijgt 26,9% inkomstenbelasting te betalen in 2023. Een excessieve schuld op 1 januari 2024 verlaagt namelijk uw box 3-vermogen waardoor u minder of zelfs geen box 3-heffing verschuldigd bent.

De uiteindelijke wijze van belastingheffing in box 3 zal mede afhangen van de uitspraak die de Hoge Raad zal doen naar aanleiding van de lopende procedures rondom box 3. Er is in ieder geval een verhoging van het box 3-tarief voor 2024 aangekondigd. Het huidige box 3-tarief bedraagt 32% (2023). In 2024 stijgt het box 3-tarief volgens de plannen naar 34%. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het tarief van 34% zelfs wordt verhoogd naar 36% per 1 januari 2024. Of deze motie wordt omgezet in een wetvoorstel is nog niet bekend. 

Wat is voor u de beste oplossing?

Het is maatwerk om te bepalen of het fiscaal voordeliger is om een eventuele excessieve schuld af te lossen of in stand te laten. Dit hangt van meerdere factoren af waaronder de rente op de schuld aan de BV. Bij rekening courant schulden zien we de rente momenteel flink oplopen.

Uiteraard kunnen wij uw situatie in kaart brengen en bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Erica de Bree MSc, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Erica de Bree MSc