Menu
Actueel

Nieuwe (belasting)maatregelen rondom coronacrisis

Gepubliceerd op

Het kabinet heeft vrijdag 24 april zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen. Op 9 mei heeft de staatssecretaris de precieze invulling bekend gemaakt van de maatregelen. Wij vertellen u graag meer over de zes maatregelen.

Nieuwe (belasting)maatregelen rondom coronacrisis

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 11 mei.

1. Fiscale coronareserve in de aangifte vennootschapsbelasting 2019

Bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Dan mag u al in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 een te verwachten verlies in aanmerking nemen door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze coronareserve kan, onder voorwaarden, worden gebruikt voor het gehele of gedeeltelijke ‘corona-gerelateerde verlies’ dat zich naar verwachting in het boekjaar 2020 voordoet. De coronareserve beoogt een liquiditeitsverbetering. Voor deze goedkeuring stelt de staatssecretaris voorwaarden:

  • Het verwachte corona-gerelateerde verlies mag niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. 
  • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve. 
  • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.

Bij gebroken boekjaren kan, in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020, een fiscale coronareserve gevormd worden. 

Bereken het voordeel van uw coronareserve

Wilt u direct inzicht in het voordeel van uw coronareserve? Bereken het eenvoudig met behulp van onze Quickscan (Excel). Heeft u hier vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina, wij helpen u graag verder.

2. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Als kwalificeerde ondernemer mag u voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan. De verlaging van het loon zal in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal gaan lijken op de regeling die rond de kredietcrisis in 2009 is getroffen. Gemiddeld gezien zou dit per DGA een maximale liquiditeitsvoordeel van € 6.200 kunnen betekenen. Het blijft daarnaast mogelijk, op grond van de bestaande wettelijke mogelijkheden, een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

3. Versoepeling urencriterium

Om te voorkomen dat u het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliest, zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat u ten minste 24 uren per week aan de onderneming heeft besteed. Ook als u dit niet daadwerkelijk gedaan heeft. Gemiddeld zou dit om een voordeel van € 1.800 kunnen gaan. 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
Voor het verlaagde urencriterium van 800 uren per kalenderjaar, in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, geldt een overeenkomstige versoepeling. Hierbij wordt u als ondernemer geacht minimaal 16 uren per week aan uw onderneming(en) te hebben besteed. 

Seizoensgebonden ondernemers
Als u een seizoengebonden onderneming heeft, is dit niet het geval als de piek van hun werkzaamheden in de genoemde periode valt. Daarom geldt voor u, als seizoensgebonden ondernemer, een aanvullende regeling. U wordt geacht in deze periode hetzelfde aantal uren te hebben besteed als u in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 mei 2019 heeft gedaan. U kan dan aan de hand van uw administratie van vorig jaar beoordelen of u in 2020 aan het urencriterium voldoet.  

4. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte die u heeft in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Heeft u er ruimte voor, dan kunt u uw medewerkers daarmee extra tegemoetkomen. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje, cadeaubon of een bonus.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (de zogenoemde DGA-taks) wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens dit wetsvoorstel moet u als DGA belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, eigenwoningschulden niet meegerekend. U heeft tot eind 2023 om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. 

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichting 

Geldverstrekkers zoals banken bieden woningeigenaren de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing op hun hypotheek. Mits zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, waarbij wordt uitgegaan van een pauze van maximaal zes maanden. 

Heeft u een hypotheek die op of na 1 januari 2013 is afgesloten en onder de fiscale aflossingseis valt? Dan wordt de fiscale aftrek alleen verleend als de hypotheek in maximaal 360 maanden volgens een ten minste annuïtair schema wordt afgelost. Indien de opgelopen achterstand in de aflossing niet conform de wetgeving wordt ingelopen, loopt u als woningeigenaar het risico dat de fiscale aftrek vervalt. De staatssecretaris komt in een beleidsbesluit onder voorwaarden hieraan tegemoet, waarbij u uit twee goedkeuringen kunt kiezen:

Goedkeuring 1: nieuw aflossingsschema voor de lening 
Er wordt zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze een nieuw annuïtair schema vastgesteld. Het inhalen van de aflossingsachterstand wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden van de lening.

Goedkeuring 2: splitsen van de lening
De schuld mag worden gesplitst in een oud deel en een nieuw deel.

  • Oude deel: Voor de resterende schuld blijft het bestaande annuïtaire schema van toepassing zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand.
  • Nieuwe deel: Voor het deel van de aflossingsachterstand, dat is ontstaan door de betaalpauze, wordt een afzonderlijk aflossingsschema afgesproken. Waarbij de looptijd maximaal gelijk is aan de resterende looptijd van de oorspronkelijke schuld. Afhankelijk van uw draagkracht kan voor dit deel ook een kortere looptijd gelden.

Door gebruik te maken van goedkeuring 2, hoeft u het deel van de aflossingsachterstand niet per definitie te verdelen over de resterende looptijd. De aflossingsachterstand kan bijvoorbeeld ook binnen vijf jaar worden afbetaald. Dit biedt voor u meer mogelijkheden tot maatwerk. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB, Partner bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB, Partner bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones