Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #6

Gepubliceerd op

In dit artikel gaan we nader in op de reeds bekende steunregelingen. Vanwege de tweede coronagolf zal het kabinet met aanvullende maatregelen komen en zal ook het steunpakket weer aan verandering onderhevig zijn

money with statistics

Omdat op dit moment alleen de contouren van de aanvullende steunmaatregelen zichtbaar zijn, zullen wij ons in deze nieuwsbrief richten op de reeds bekende regelingen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij u informeren over eventuele aanvullingen en/of nieuwe steunmaatregelen.

 Afrekening NOW 1.0 – UPDATE!

Vanaf 7 oktober jl. kunt u het definitieve verzoek voor de NOW 1.0 indienen. Wij kunnen dit voor onze cliënten verzorgen. Heeft u vragen over het indienen van het definitieve verzoek, neemt u dan gerust contact met ons op.

TVL – UPDATE!

Voor bepaalde ondernemers in specifieke branches is het mogelijk via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een bedrag van maximaal € 50.000 te ontvangen. Dit was eerder dit jaar de TOGS, waar een bedrag van € 4.000 kon worden verkregen. Het aanvragen van de TVL is minder eenvoudig. U kunt de TVL  aanvragen voor verschillende perioden.

Let op! De eerste aanvraag is mogelijk t/m 30 oktober 2020 17:00 uur.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vastgestelde KVK SBI-codes.
  • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
  • Minstens één vestiging van de onderneming heeft een ander adres dan uw privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval, dan moet u bij de aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft. Hier gelden een paar uitzonderingen.
  • De onderneming heeft meer dan 30% omzetverlies in de betreffende periode door de coronacrisis. Voor het omzetverlies wordt de normale omzet vergeleken met de omzet die u in 2020 heeft in dezelfde periode.
  • De vaste lasten zijn minimaal € 4.000 in de periode juni tot en met september 2020. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van de branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor de branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000.

Vaststelling

De aanvraag moet digitaal plaatsvinden via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor deze pagina. U krijgt eerst een gedeelte van 80% uitgekeerd. Na afloop van de subsidieperiode vraagt RVO u naar uw werkelijke omzet. Vanaf 2 november 2020 kunt u per e-mail een verzoek tot definitieve vaststelling ontvangen. Voor 1 april 2021 meldt u uw omzet in de periode van 1 april 2020 t/m 30 september 2020. Bij voorkeur met uw btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Uw maximum staat in de verleningsbrief. Als u geen bewijsstukken indient, moet u de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.

Er komt een mogelijkheid om de TVL na 30 oktober nog drie keer aan te vragen. Dit kan voor de periode vanaf 1 oktober. Tevens wordt de regeling verruimd. De exacte voorwaarden zijn nog niet definitief. U leest hierover meer in één van onze volgende nieuwsbrieven zodra meer duidelijk is.

 Belastingrente – UPDATE!

U betaalt belastingrente als de belastingaanslag wordt opgelegd op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het belastingbedrag dat u moet betalen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting was in verband met de Corona-crisis verlaagd tot 0,01%. Dit gold tot 1 oktober jl. Het percentage is per 1 oktober 2020 verhoogd naar 4%. Dit geldt dus ook voor de vennootschapsbelasting, die niet teruggaat naar het oude tarief van 8%. Dit percentage van 4% geldt tot en met 31 december 2021.

Het voorgaande is van belang voor ondernemers die hun voorlopige aanslag 2020 eerder dit jaar hebben verlaagd, omdat ze dachten dat de resultaten veel lager zouden zijn dan normaal. Is dat meegevallen en gaat de winst weer de goede kant op, dan is het wijs om de aanslag hoger bij te stellen.

Voor de invorderingsrente geldt dat het verlaagde percentage van 0,01% met ingang van 1 oktober 2020 wordt verlengd. Dit verlaagde percentage geldt tot en met 31 december 2021. U betaalt invorderingsrente als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een steunmaatregel of heeft u vragen over deze nieuwsbrief, neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

U kunt terecht bij uw vaste adviseur. U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).