Menu
Actueel

NOW-subsidie en bonussen

Gepubliceerd op

Indien een werkgever in januari 2020 incidentele betalingen aan werknemers heeft gedaan, kan dit negatieve gevolgen hebben op de NOW-aanvraag. In dat geval zal de loonsom over de maanden maart-mei 2020 vaak lager liggen dan die over januari 2020, waardoor de NOW-subsidie wordt gekort.

NOW-subsidie en bonussen

Het UWV houdt bij het vaststellen van de NOW-subsidie rekening met incidentele beloningen in januari 2020 die betrekking hebben op een 13e maand en/of vakantiegeld.

Andere incidentele beloningen worden in principe niet geëlimineerd. Op verzoek van de Tweede Kamer is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier (nogmaals) naar gekeken.

Voor werkgevers met andere incidentele betalingen, biedt de brief van de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart jl. ruimte om maatwerk te vragen van het UWV voor de gevolgen. 

Voor de uitbetaling van de 13e maand en vakantiegeld zijn deze uitzonderingen wel mogelijk aangezien deze door de werkgever apart in de loonaangifte worden verantwoord. 

Indien een werkgever van mening is recht te hebben op de NOW-subsidie moet er tijdig bezwaar worden gemaakt. De werkgever moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing met de definitieve berekening bezwaar maken.

In dat licht heb ik UWV gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk in ogenschouw te nemen of incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet representatieve loonsom, aldus Demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid W. Koolmees

In dat geval kan nader worden bekeken of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling maatwerk geleverd kan worden.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met D. (Denise) Bos, Management assistente bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel 0591 612377
D. (Denise) Bos

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met D. (Denise) Bos, Management assistente bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel 0591 612377
D. (Denise) Bos

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones