Delen
Ook in 2020 aftrek scholingsuitgaven | HLB Nederland
Menu
Actueel

Ook in 2020 aftrek scholingsuitgaven

Gepubliceerd op

Alweer is de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uitgesteld. Zowel in 2019 en 2020 blijft de scholingsaftrek nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas in 2021 verdwijnen en zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.

Ook in 2020 aftrek scholingsuitgaven

Fiscale aftrek
Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen, waarvoor geen recht op studiefinanciering bestaat, kunnen de kosten hiervan bij hun aangifte inkomstenbelasting aftrekken als scholingsuitgaven. Het gaat dan om college-, cursus- en examengelden en verplichte leermiddelen. Overige scholingskosten, bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en de kosten van een tablet of een notebook zijn niet aftrekbaar. Bekijk het volledige overzicht.

Voordeel aftrek
Het voordeel van de aftrek hangt samen met het te betalen belastingtarief. Hogere inkomens hebben zodoende meer profijt van de regeling. De regeling kent ook een drempel waardoor de eerste € 250 niet aftrekbaar is. Daarnaast is er een maximum: jaarlijks is niet meer dan € 15.000 aftrekbaar. Een eventuele vergoeding van uw werkgever voor studiekosten komt in mindering op de aftrekbare studiekosten.

Doe altijd aangifte!
Als u studiekosten hebt gemaakt, die aftrekbaar zijn, doe dan aangifte inkomstenbelasting over dat jaar!  Ook als u geen of een laag inkomen hebt. Als u aangifte doet en geen inkomen hebt, krijgt u geen geld terug. Uw studiekosten worden dan omgezet in een restant persoonsgebonden aftrek dat u in de volgende jaren mag aftrekken. Hebt u bijvoorbeeld in een later jaar wel inkomen, dan trekt u in dat jaar dit restant af. 

Studiekosten aftrekbaar van de winst?
Ondernemers kunnen scholingskosten, die betrekking hebben op het op peil houden van hun vakkennis, in de inkomstenbelasting ten laste van de winst brengen. Gaat u uw vakkennis uitbreiden? Dan kunt u weer gebruikmaken van de scholingsaftrek.
Let op! Het is vaak voordeliger om scholingskosten ten laste van de winst te brengen, omdat hier geen drempel, plafond en beperkingen gelden. Wel heeft u te maken met de mkb-winstvrijstelling, zodat de aftrek feitelijk slechts 86% van de kosten bedraagt.
Als dga van een bv kunt u scholingskosten, zowel voor het uitbreiden als het in stand houden van uw kennis, onbelast door de bv laten vergoeden. De scholing moet wel gericht zijn op het verwerven van inkomen.

Subsidie
De fiscale aftrek gaat naar verwachting per 2021 verdwijnen en zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing, waarmee werkenden en niet-werkenden hun toegang tot de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Hiervoor komt 200 miljoen euro beschikbaar, net zoveel als de kosten van de huidige aftrek.

De omvang van de tegemoetkoming in de scholingskosten zal € 1.000 tot € 2.000 per persoon bedragen. Hierdoor kunnen 100.000 tot 200.000 belangstellenden van de subsidie gebruikmaken. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. C.F.C.M. (Carla) Goossens RB, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31(0)6 15 00 57 78
drs. C.F.C.M. (Carla) Goossens RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder