Menu
Actueel

Prinsjesdag 2020: Internationaal

Gepubliceerd op

Nieuw voorgestelde fiscale maatregelen in de Nederlandse miljoenennota en het Belastingplan 2021 raken soms ook de belastingdruk van internationale (activiteiten van) bedrijven. Neem kennis van de voorstellen.

Prinsjesdag 2020: Internationaal

Dividendbelasting en kansspelbelasting

Dividendbelasting en kansspelbelasting zijn voorheffingen op de vennootschapsbelasting. Deze kunt u in de aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de fiscale winst nihil of negatief is, krijgt u de betaalde dividend- en/of kansspelbelasting uitbetaald.

Het niet uitbetalen van Nederlandse dividend- en kansspelbelasting aan buitenlandse bedrijven is op grond van recente Europese jurisprudentie mogelijk in strijd met Europees recht. Buitenlandse entiteiten die niet vennootschapsbelastingplichtig zijn in Nederland, maar wel Nederlandse dividend- of kansspelbelasting verschuldigd zijn, hebben namelijk niet de mogelijkheid om deze belastingen te verrekenen of terug te vorderen.

Om die reden wil het kabinet vanaf 1 januari 2022 de verrekening van dividend- en kansspelbelasting voor Nederlandse bedrijven beperken tot de verschuldigde vennootschapsbelasting. Het is dan niet langer mogelijk om deze belastingen uitbetaald te krijgen.

Om mogelijke strijdigheid met het EU-recht te voorkomen, wordt binnenkort een beleidsbesluit gepubliceerd waarin is goedgekeurd dat buitenlandse entiteiten onder voorwaarden recht hebben op teruggaaf van dividend- en kansspelbelasting. Dit beleidsbesluit zal geldig zijn tot de wet in 2022 wordt gewijzigd.

Let op! Het algemene Vpb-tarief blijft in tegenstelling tot wat vorig jaar is aangekondigd 25% in plaats van 21,7%.

E-commerce en btw 

Met ingang van 1 juli 2021 verandert (wellicht*) de btw-behandeling en het aangifteproces van grensoverschrijdende consumentenleveringen ingrijpend. Bovendien wordt een bemiddelend, faciliterend platform (zoals Amazon, Alibaba) in bepaalde gevallen fictief aangemerkt als leverancier. Daarnaast verdwijnt de btw-vrijstelling voor invoer van goederen met een geringe waarde (22 euro). 

*Volgens de Belastingdienst maakt de huidige staat van de ICT-omgeving het niet mogelijk om de binnen het nieuwe systeem essentiële zogeheten One Stop Shops (de mogelijkheid om in één lidstaat aangifte te doen van btw verschuldigd in andere lidstaten ter zake van prestaties aan consumenten) te realiseren. Ook de al bestaande ‘Mini One Stop Shop’ zal niet meer goed functioneren als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe regels. Nederland heeft daarom, samen met Duitsland, verzocht om verder uitstel van de nieuwe regels tot 1 januari 2022.