Delen
Registratie BSN in het kader van IB47 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Registratie BSN in het kader van IB47

Gepubliceerd op

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en overheid. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacy risico’s met zich mee. Organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk bepaald is. Voor organisaties met werknemers is deze wettelijke basis aanwezig. Maar mag u, voor niet-werknemers, het BSN opvragen en registreren? Bijvoorbeeld voor de IB47 formulieren waarmee u aan derden (geen werknemers en ondernemers) uitbetaalde bedragen doorgeeft aan de Belastingdienst?

Registratie BSN in het kader van IB47

Tot begin 2018 werd in het IB47 formulier gebruikgemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Door de implementatie van de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het gebruik van het BSN voor IB47 formulieren niet langer toegestaan. Er is namelijk door de invoering van de wet AVG geen wettelijke grondslag voor het opvragen en registreren van het BSN aanwezig in het kader van een IB47 formulier.

De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wat betreft de opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden een zogenaamde renseigneringsverplichting op te nemen.
Een renseigneringsverplichting is een wettelijke verplichting om gegevens door te geven aan de Belastingdienst. Hierdoor is er (weer) een wettelijke grondslag aanwezig voor het gebruik van het BSN bij een opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden.

Deze renseigneringsverplichting gaat gelden voor alle inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964. Dit zijn alle organisaties die personeel in loondienst hebben, een loonadministratie voeren en weten hoe zij persoonsgegevens moeten verwerken in hun administratie.

Ook gaat de plicht gelden voor zogenaamde collectieve beheersorganisaties. Dit zijn organisaties die namens een groep van rechthebbenden optreden om zonder winstoogmerk vergoedingen voor een auteursrecht of een naburig recht te innen en onder die rechthebbenden te verdelen.  

Vergoedingen die werkgevers geven aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeven werkgevers niet bij de Belastingdienst aan te melden. Dit is ten opzichte van de ‘oude’ IB47-melding onveranderd gebleven.

Advies

Tot 1 januari 2022 is het BSN geen onderdeel van de aanlevering van gegevens in het kader van de opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden.
Vanaf 1 januari 2022 wijzigt dit en wordt het onderdeel van de gegevens die u registreert en aanlevert bij de overheid. De registratie van persoonsgegevens vraagt specifieke aandacht. 

Contact

Meer weten over de registratie van BSN, opgaaf uitbetaalde bedragen derden of de IB47 formulieren en welke acties u in gang kunt zetten? Neem dan contact met ons op. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder