Menu
Actueel

SIRE-campagne gestart over de dood ‘Praat erover. Niet eroverheen’

Gepubliceerd op

Op 8 februari is SIRE gestart met de publiekscampagne: 'De dood. Praat erover, niet eroverheen’ om mensen aan te zetten de dood bespreekbaar te maken.

SIRE-campagne gestart over de dood ‘Praat erover. Niet eroverheen’

Onderzoeksbureau DirectResearch bevroeg in opdracht van SIRE zo'n 500 Nederlanders over de dood. Daaruit bleek onder meer dat 54% van de Nederlanders vindt niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is. Als gevolg daarvan ervaart men groter verdriet en een moeilijkere rouwperiode.

Ook de financiële impact van de dood blijft vaak onbesproken of wordt weggewoven onder het mom van ‘ik ga voorlopig toch niet dood’. De verhalen over de financiële zorgen en financiële stress na overlijden zijn echter geen uitzondering. Wij kunnen daarom niet vaak genoeg blijven benadrukken dat ook het financieel bewustzijn na een onverhoopt overlijden belangrijk is.  

Financiële en fiscale gevolgen voor nabestaanden

Estate planning en financiële planning is niet alleen relevant voor ‘de zeer vermogenden’. Ook iemand die komt te overlijden en bijvoorbeeld een woning nalaat met een waarde van € 300.000 moet al nadenken aan de financiële en fiscale gevolgen na zijn of haar overlijden. Zonder een goed testament kunnen erfgenamen zomaar geconfronteerd worden met een fiscale afrekening van duizenden euro’s. Dat kan heel vervelend uitpakken, zeker als er geen geld is waarmee de Erfbelasting betaald kan worden.   

Niets is vervelender om er té laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Wij kunnen daarbij helpen; onze Estate planners en Financieel planners hebben ervaring met familierechtelijke en andere nabestaanden regelingen. Zij kunnen de financiële gevolgen daarvan helder inzichtelijk maken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op onze website voor financiële planning en estate planning

Geld geleend aan één van de kinderen en u komt te overlijden, opgelet!

Het komt vaak voor dat ouders geld lenen aan de kinderen. Vaak wordt er geld geleend voor de aanschaf van een eigen woning. Belangrijk is dat goed op papier wordt gezet wat de geldleningsvoorwaarden zijn, zoals de hoogte van de rente, de aflossingstermijnen en de looptijd van de lening. De rente moet een zakelijk karakter hebben. De rente moet gelijk zijn aan de rente die in soortgelijke gevallen door een externe geldverstrekker in rekening wordt gebracht. Is de rente te laag, dan kan de Belastingdienst daar een schenking in zien. 

Voor meer informatie, zie ook het artikel Hoe kijkt de Belastingdienst aan tegen familieleningen?

Opeisbaarheid van de geldlening

Een aandachtspunt! Vaak wordt een geldlening gesloten met een zo lang mogelijke looptijd van bijvoorbeeld 30 jaar. Dit heeft tot gevolg dat de geldlening uiterlijk na 30 jaar moet worden terugbetaald. Zeker als de ouders op leeftijd zijn kan dit betekenen dat de termijn van 30 jaar pas verstreken is ver na het overlijden van de ouders. Zijn er dan meerdere kinderen, dan moeten die kinderen nog lange tijd wachten op hun geld, omdat de vordering op het kind nog niet opeisbaar is. In een dergelijk geval kunt u overwegen om de lening opeisbaar te laten zijn als de langstlevende ouder komt te overlijden.

Wat gebeurt er met de lening van het kind bij uw overlijden? 

De schuld van het kind wordt in beginsel verrekend met zijn of haar erfdeel in uw nalatenschap. Hierdoor krijgt het kind-schuldenaar dus automatisch minder uit de nalatenschap dan uw andere kinderen. Als er ‘voldoende’ vermogen wordt nagelaten zal ieder kind krijgen waar hij of zij recht op heeft. Blijkt echter dat het kindsdeel van het kind-schuldenaar lager is dan de schuld van dit kind, dan kunnen er ongewenste gevolgen ontstaan. Afhankelijk van de opeisbaarheid van de verstrekte lening zal het kind een lening houden bij zijn of haar broers en zusters of de lening extern moeten gaan herfinancieren. 

Goede schriftelijke afspraken zijn dus van belang om onenigheid te voorkomen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus