Menu
Estate Planning

Vermogensbegeleiding voor ondernemers

Estate Planning

Bij uw estate planning gaat het om het gestructureerd regelen van de overgang van (familie)vermogen aan de volgende generatie. Uw estate planning is een gevoelig onderwerp met grote gevolgen voor uzelf en uw nabestaanden. Een verantwoord advies vereist dan ook de grootste zorgvuldigheid. Hierbij speelt de balans tussen fiscaliteit en de emotionele en familierechtelijke aspecten een belangrijke rol. Dat gaat niet altijd samen. Bij HLB Blömer vindt u betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Uw situatie, wensen en voorkeuren zijn ons uitgangspunt.


Huwelijksvermogensregime

Om te bepalen hoeveel vermogen bij overlijden vererft, is het van belang te weten of en op welke manier u getrouwd bent. Bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, dan zal uit uw huwelijkse voorwaarden blijken welk vermogen privé is en welk vermogen gemeenschappelijk is. Ook bij echtscheiding is het huwelijksvermogensregime en de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden relevant om te weten welk vermogen gedeeld moet worden en welk vermogen privé blijft. 

HLB Blömer Huwelijkse Voorwaarden Check

Uw huwelijkse voorwaarden zijn niet alleen van belang bij echtscheiding maar ook bij overlijden. De hoogte van de fiscale afrekening bij overlijden hangt direct samen met de regelingen in uw huwelijkse voorwaarden. Met een check van uw huwelijkse voorwaarden kunnen de adviseurs van HLB Blömer aangeven wat de fiscale gevolgen en risico's van uw huwelijkse voorwaarden zijn. 

Fiscaal gunstig schenken van uw vermogen

Uw erfgenamen moeten over de erfenis erfbelasting betalen. Door uw vermogen in meerdere termijnen door schenkingen over te dragen kunt u een besparing realiseren. Bovendien is schenken met de warme hand leuker dan het nalaten met de koude hand! Door uw vermogen in meerdere porties over te dragen aan uw kinderen kunt u een progressie voordeel realiseren door uw schenkingen binnen de eerste 10% schijf te houden (tot ongeveer € 128.000). Bovendien kunt u optimaal gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen en de éénmalig verhoogde vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar.  

Schenken kan op uiteenlopende manieren;
De meest voor de hand liggende manier is door jaarlijks geld over te maken. U kunt ook ander vermogen schenken zoals een effectenportefeuille of bijvoorbeeld onroerend goed. Bovendien kunt u schenken zonder dat uzelf meteen de zeggenschap over het geschonken vermogen verliest. Wij kunnen zo 10 verschillende manieren benoemen. 

HLB Blömer Schenkingsplan

In een schenkingsplan kunnen de adviseurs van HLB Blömer de verschillende manieren van gunstig schenken voor uw situatie uitwerken. Het is meer dan alleen het voordeel voor de Erfbelasting berekenen. Een schenkingsplan is pas 'af' als ook in kaart is gebracht wat de gevolgen van het schenken zijn voor uw eigen inkomens- en vermogenssituatie.


Testament in orde?

Het is belangrijk om tijdig en zorgvuldig uw nalatenschap geregeld te hebben. Maar aan wie en onder welke voorwaarden wilt u uw vermogen nalaten? Wat is de meest gunstige manier om dit financieel en fiscaal te realiseren?  Een goed testament zorgt er ook voor dat uw nabestaanden optimaal gebruik kunnen maken van de vrijstellingen in de erfbelasting. Zo zijn er speciale erfbelastingvrijstellingen voor het geval dat een onderneming vererft. Daarnaast zijn er de vrijstellingen voor echtgenoten, partners, voor kinderen en kleinkinderen. 

Een veelvoorkomende misvatting is dat er geen Erfbelasting verschuldigd is; want we zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. 

Let op! Dat ligt er maar aan wat er in het testament is geregeld. Een standaard langstlevende testament zorgt vaak niet voor het meest fiscaal gunstige plaatje. 

Een fiscaal optimaal testament sluit aan bij uw huidige privé omstandigheden en financiële situatie, zodat u op dit moment zeker weet dat uw nalatenschap niet met onnodig veel erfbelasting wordt belast. Dit kan een hoop zorgen besparen voor uw nabestaanden.

HLB Blömer Testamenten Check

De adviseurs van HLB Blömer kijken graag met u mee. Bij een check worden de testamenten gescand en kan de adviseur al snel beoordelen of uw testamenten nog up-to-date zijn. 


Financiële en fiscale afwikkeling van uw nalatenschap

Bij de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap is de rol van een deskundige estate planner essentieel. Bij het openvallen van de nalatenschap, zal de uitwerking van uw testament bepaald moeten worden. De keuzes waarop het vermogen bij het openvallen verdeeld zal worden en de financieel-fiscale gevolgen daarvan, zijn van groot financieel belang voor uw nabestaanden. Dit vergt inzicht in uiteenlopende fiscale regelingen in combinatie met kennis van familierechtelijk zaken. Echt specialistenwerk dus.

HLB Blömer Nalatenschapsplan

Met een nalatenschapsplanning kunnen de adviseurs van HLB Blömer voor u en uw nabestaanden uitwerken welke keuzes gemaakt kunnen worden en wat de financiële gevolgen zijn. Daarnaast kunnen wij ook behulpzaam zijn bij uw aangifte Erfbelasting.

De nalatenschap van de eerder overleden ouder is van belang voor de hoogte van de Erfbelasting bij overlijden van de langstlevende ouder. 

Let op! Dat scheelt een groot deel aan Erfbelasting.

Prioriteiten stellen

De zaken goed geregeld hebben bij overlijden, het regelen van testamenten en huwelijkse voorwaarden het heeft vaak voor de ondernemer geen prioriteit. Heel begrijpelijk, maar zet het op uw prioriteitenlijst. In de praktijk maken wij het helaas nog té vaak mee; de zaken zijn niet goed geregeld bij overlijden, met als gevolg (teveel) erfbelasting betalen en onaangenaam verraste nabestaanden. 

Ga eens in de 5 jaar er goed voor zitten en zorg ervoor dat uw regelingen aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie. HLB Blömer helpt u graag verder!

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus