Menu
Financiële Planning

Vermogensbegeleiding voor ondernemers

Financiële Planning

Lange termijn inzicht krijgen in de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen. De langetermijnplanning richt zich op de bepalende gebeurtenissen in uw persoonlijke en zakelijke omgeving. Hoewel er altijd veel onzekerheden blijven geeft een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op de korte maar vooral op de lange termijn. Hiermee wordt het voor u gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven in kaart te brengen en de noodzaak om daarvoor vermogen apart te zetten en te beoordelen.

Inkomensplanning

Met inkomensplanning gaan de adviseurs van HLB Blömer uw inkomsten en uitgaven inzichtelijk maken voor nu en voor later. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn;

  • Hoeveel houdt u netto te besteden over na betaling van belastingen en de vaste lasten?
  • Wat heeft u aan pensioenen en andere inkomensvoorzieningen opgebouwd?
  • In hoeverre zijn deze oudedagsvoorzieningen toereikend om uw gewenste bestedingspatroon te kunnen voorzetten?
  • Wilt u op termijn eerder stoppen met werken of minder gaan werken?

HLB Blömer kijkt naar uw wensen en kijkt met u of dit wel haalbaar is. Onze adviseurs kunnen u advies geven over wat u het beste kunt doen om dit doel te bereiken.


Vermogensplanning

Naast uw inkomensdoestelling heeft u wellicht ook vermogensdoelstellingen voor ogen. Misschien wilt u uw bedrijf verkopen, wilt u een andere woning kopen, de kinderen vermogen schenken. En wat zijn de gevolgen voor uw toekomstplannen wanneer er onverwacht iets met u gebeurt?

In de vermogensplanning maken wij inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor uw integrale vermogen. Vragen die hierbij gesteld worden zijn; Op welk moment moet u uw (belegd) vermogen in de BV aanspreken voor uw doelstellingen? Hoeveel vermogen heeft u nodig om uw doelstellingen te realiseren?


Life Events

Een financieel plan geeft inzicht in de financiële gevolgen bij uiteenlopende gebeurtenissen in het leven. Het is goed om stil te staan bij wat de toekomst gaat brengen. U kunt denken aan de volgende life events:

  1. Wat gebeurt er op het moment dat u minder inkomen geniet door (gedeeltelijke) werkloosheid of door ziekte?
  2. Wat is de financiële situatie op het moment dat de (aflossingsvrije) hypotheek de einddatum heeft bereikt en u de hypotheek moet aflossen of oversluiten?
  3. (Hoeveel) kunt u de kinderen schenken zonder dat u het risico loopt dat uw gewenste uitgavenpatroon in gevaar komt?                  
  4. Weet u zeker dat bij uw overlijden uw langstlevende partner financieel ongestoord kan voortleven?
  5. Hoe ziet uw financiële situatie eruit na echtscheiding?

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus