Delen
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers | HLB Nederland
Menu
Actueel

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Gepubliceerd op

Zelfstandigen (zowel met als zonder personeel) met financiële problemen als gevolg van corona kunnen een beroep doen op de regeling bij de gemeente waar zij wonen. De aanvragen kunnen worden ingediend sinds 30 maart 2020.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

De ondersteuning betreft o.a. een uitkering voor het levensonderhoud welke leidt tot een aanvulling van het inkomen tot aan het sociaal minimum. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500 netto afhankelijk van het inkomen en gezinssamenstelling. Binnen 4 weken na de aanvraag wordt voor een periode van maximaal 3 maanden de inkomensondersteuning verstrekt. Het ontvangen bedrag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden door de ZZP-er.

Voor de regeling komen in aanmerking ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat zij ten minste 1225 uur per jaar (24 uren per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Indien een onderneming korter dan een jaar bestaat, geldt de eis naar rato. Verder dient de onderneming te zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel voor 18 maart 2020.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap kan ook een beroep doen op deze regeling. Ook voor de DGA geldt dat voldaan moet worden aan het urencriterium. Verder geldt als voorwaarde dat de DGA volledige zeggenschap heeft en financiële risico’s draagt. Ook moet naar waarheid verklaard worden en aannemelijk gemaakt worden dat de BV geen salaris kan uitbetalen. Nadere details hierover ontbreken op dit moment.