Menu
Actueel

Uitleg Tozo en TOGS: ondersteuning in de coronacrisis

Gepubliceerd op

Via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) kunt u als gedupeerde ondernemer een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro ontvangen om uw vaste lasten te kunnen betalen. Daarnaast is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), waarin een inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk is. Onlangs is de verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2) bekend gemaakt. Wat houdt de regeling in en wanneer kunt u er aanspraak op maken? U leest het op deze pagina.

Uitleg Tozo en TOGS: ondersteuning in de coronacrisis
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op maandag 25 mei.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het voortbestaan van uw bedrijf misschien op de tocht. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) biedt extra ondersteuning als u als ondernemer (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) financieel wordt getroffen door de gevolgen van het coronavirus en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze regeling loopt vooralsnog tot 1 juni 2020 en biedt twee vormen van ondersteuning: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

De inkomensondersteuning komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De regeling gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart en heeft voorlopig een looptijd van maximaal drie maanden. Hoe hoog het bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en van uw inkomen. Deze inkomensondersteuning hoeft u niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en/of partnertoets.

Lening voor bedrijfskapitaal

Naast de inkomensondersteuning kunt u een lening van maximaal € 10.157 aanvragen. Deze lening moet u wel terugbetalen. De looptijd van de lening is maximaal drie jaar, waarbij u tot 1 januari 2021 niet hoeft af te lossen. De rente bedraagt 2% en u mag de lening niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor de Tozo-regeling in aanmerking te komen?

  • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis? Dan krijgt u geen uitkering.
  • De regeling is voor gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, zo bent u onder andere ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • U bent vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en u voldoet aan het urencriterium, d.w.z. dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in uw eigen bedrijf of uw zelfstandig beroep.

Hoe vraagt u de Tozo aan?

Aanvragen kunt u doen via uw (woon)gemeente. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente. Voor aanvullende informatie over de Tozo kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tozo 2: De verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. 

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert. Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

Als u nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. Ook als u nog geen gebruik heeft gemaakt van Tozo 1, kunt u ondersteuning aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in de gaten.

Voorwaarden Tozo 2

Net zoals de Tozo 1 kent de Tozo 2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er geldt geen vermogenstoets;
  • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.
Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud!

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uw aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als uw Tozo 1 uitkering nog tot en met juli loopt, is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Let hierbij op dat voor de Tozo 2 uitkering de partnerinkomenstoets geldt.

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB