Menu
Actueel

Tips voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting

Gepubliceerd op

Zeker in deze tijd van coronacrisis is het belangrijk om uw liquiditeitsbegroting actueel te houden. Wij vertellen u graag waarom dit belangrijk is en geven u verschillende tips voor het opstellen en opvolgen van de liquiditeitsbegroting.

Tips voor het opstellen van uw liquiditeitsbegroting

Waarom een liquiditeitsbegroting?

Voor de ondernemer die zelf aan het stuur wil blijven is het opmaken en actueel houden van een liquiditeitsbegroting essentieel. Zeker in tijde van deze crisis. De liquiditeitsbegroting geeft u als ondernemer inzicht in de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen. Op deze manier signaleert u tijdig wanneer een mismatch ontstaat en een gebrek aan liquiditeiten dreigt. Hierdoor neemt u tijdig de benodigde stappen, het dient dan ook als sturingsmiddel voor uw onderneming. De bank of de Belastingdienst kunnen bovendien inzage wensen in de liquiditeiten en de begroting daarvan. 

Tips voor het opstellen van de liquiditeitsbegroting

Bepaal de uitgangspunten van de liquiditeitsbegrotingen. Betrek hierbij ook de mensen binnen uw organisatie die invloed hebben of uit kunnen oefenen op de inkomsten en uitgaven. 

 1. Bepaal de uitgangspunten van de liquiditeitsbegrotingen. Betrek hierbij ook de mensen binnen uw organisatie die invloed hebben of uit kunnen oefenen op de inkomsten en uitgaven. 
 2. Neem de posten van de winst- en verliesrekening als basis (inkomsten uit omzet, uitgaven voor inkopen en kosten). Kijk vervolgens naar de uitgaven in het kader van balansposten zoals investeringen, aflossingen op financieringen en betaling van belastingen. 
 3. Splits de uitgaven in vaste uitgaven en variabele uitgaven en specificeer deze zo volledig mogelijk. Vaste uitgaven, zoals salarissen, huurkosten en abonnementen komen periodiek terug en hebben vaak een vaste betaaldatum.
 4. Houd rekening met BTW, pensioenafdrachten en de verschuldigde loonbelasting. Het niet tijdig betalen van deze belastingen kan onnodige boetes met zich meebrengen.
 5. Denk ook aan de betaling van vakantiegeld en de hiermee samenhangende sociale lasten. Vergeet hierbij niet om eventuele, al overeengekomen loonsverhogingen door te voeren.  
 6. Houd rekening met eventuele prijsindexaties (als gevolg van bijvoorbeeld olieprijsontwikkelingen), positief en negatief. 
 7. Reken verschillende scenario’s door om een beeld te krijgen van met name een tegenvallend verloop van de ontvangsten. De verschillende omzetontwikkelingen moeten in beeld gebracht worden. Ons advies hierbij is om conservatief te zijn in de aannames. Het begroten van verschillende scenario’s geeft u betere sturingsmogelijkheden. In het kader van Corona moet u beoordelen of de geboden maatregelen toereikend zijn, uitgaande van de geldende termijnen. 
 8. Wees u er van bewust dat wijzigingen van betalingstermijnen door klanten veel impact kunnen hebben op de liquiditeitWees realistisch op dit punt en laat een langere betalingstermijnen duidelijk terugkomen. In tijden van crisis kunnen de uiterste betalingstermijnen die zijn overeengekomen wel eens ongewenst verlengd worden. Neem dit mee in de begroting, maar stuur op naleving door een strak en consequent debiteurenbeheer. Het helpt hierbij om te kijken naar de sector waarin de debiteur actief is en aan welke klanten uw klant levert. Dit geeft een beeld van hetgeen u kunt verwachten voor uw debiteurenbetaling. 
 9. Maak een begroting op maandbasis en overweeg om voor de eerstkomende drie maanden de begroting steeds op weekbasis te maken. 
 10. De liquiditeitsbegroting moet doorrollen. Dit houdt in dat de begroting steeds eenzelfde periode vooruit kijkt. Een rollende begroting voor minimaal de komende twaalf maanden is wenselijk.  
 11. Let op sluitingsperiodes van uw onderneming zoals tijdens vakanties. Soms is er namelijk nauwelijks sprake van omzet of van inkomsten tijdens deze periodes. Houd ook rekening met een mogelijk seizoenpatroon, dat invloed heeft op uw liquiditeit. 

Naast het opstellen van de liquiditeitsbegroting is het ook belangrijk om de liquiditeitsbegroting op te volgen.Bekijk onze tips over het opvolgen van de liquiditeitsbegroting

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.H. (Johan) Bodde AA, Vennoot / Accountant bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
J.H. (Johan) Bodde AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.J.J. (Joost) Sterk AA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 92 03 95
J.J.J. (Joost) Sterk AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.H. (Johan) Bodde AA, Vennoot / Accountant bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
J.H. (Johan) Bodde AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.J.J. (Joost) Sterk AA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 92 03 95
J.J.J. (Joost) Sterk AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones