Delen
Zo volgt u uw liquiditeitsbegroting op | HLB Nederland
Menu
Actueel

Zo volgt u uw liquiditeitsbegroting op

Gepubliceerd op

Het maken van een liquiditeitsbegroting is van belang als u als ondernemer zelf aan het stuur wilt blijven. Het geeft u als ondernemer inzicht in de verwachte inkomende en uitgaande geldstromen. Op deze manier signaleert u tijdig wanneer een mismatch ontstaat en een gebrek aan liquiditeiten dreigt. Naast het opstellen van een liquiditeitsbegroting, is het belangrijk om deze begroting ook op te volgen. Op deze pagina leest u hier meer over.

Zo volgt u uw liquiditeitsbegroting op

Tips voor het opvolgen van de liquiditeitsbegroting

 1. Zorg dat uw administratie up-to-date is. Op deze manier heeft u real-time inzicht (in bijvoorbeeld verkoop en marge per klant en betalingstermijnen) en kunt u bijsturen bij onverwachte gebeurtenissen. De administratie kan tevens als basis dienen voor de input van de liquiditeitsbegroting. 
 2. Vergelijk de daadwerkelijke realisatie met de eerder opgestelde liquiditeitsbegroting voor de betreffende periode en analyseer de verschillen. In het kader van corona is het wenselijk om de situatie vóór, tijdens en ná corona (enigszins) in beeld te hebben. Kijk ook naar mogelijkheden om aanpassingen te doen in de kostenstructuur. Daarnaast helpt de analyse bij het continue begrotingsproces. 
 3. Probeer een financiële reserve zo lang mogelijk vast te houden en maak inzichtelijk of u een financier nog extra zekerheden kunt verlenen als dit kan bijdragen aan het verkrijgen van een aanvullende financiering. Dit op basis van werkelijke waarde en mogelijke recente taxaties van activa.
 4. Ga op tijd in gesprek met financiers, leveranciers en afnemers en blijf zo lang mogelijk “on speaking terms”. 
 5. Wees erovoorbereid dat herstel van de markt ook een grotere behoefte aan werkkapitaal met zich mee kan brengen en dus een aanslag op de liquiditeiten kan betekenen. De noodzaak van een goede liquiditeitsplanning is dan ook niet alleen in crisistijd noodzakelijk. 
 6. Bekijk in geval van crisistijden en/of liquiditeitskrapte naar mogelijkheden om uitgaven bij te sturen en inkomsten naar voren te halen. Denk hierbij aan:  
  • De huur (tijdelijk) te verlagen en/of het verlagen van de management fee en variabele beloningen 
  • Bespreek aanbetalingen/voorschotten met uw klanten/opdrachtgevers en probeer betalingstermijnen te verkorten (bijvoorbeeld door het verlenen van betalingskorting).  
  • Vraag tijdig uitstel van betalingen en/of verlenging van de betalingstermijnen aan. Wijken deze af van de overeengekomen of algemene voorwaarden? Dan is het aan te raden om afspraken hierover vast te leggen.  
  • Houd uw voorraden regelmatig tegen het licht en pas deze aan waar nodig. Met andere woorden, spring tijdig in op een terugval in omzet door minder voorraad aan te houden. Laat voorraden zoveel mogelijk bij uw leverancier staan en op afroep komen. 
  • Denk bij het afboeken van oninbare debiteuren aan het terugvragen van de BTW.  
  • Kijk kritisch naar investeringen. Zijn deze nog wel nodig en/of voegen ze voldoende toe? Beoordeel de mogelijkheid om investeringen uit te stellen. En probeer een maximale financiering te krijgen op de investeringen (bijvoorbeeld via lease) om zoveel mogelijk liquiditeiten vrij ter beschikking te houden. 
  • Op dit moment moet u denken aan de impact van de noodmaatregelen (zoals bijvoorbeeld de NOW en uitstel van aflossingen) op de inkomsten en uitgaven.
  • Het storneren van betalingen, zoals pensioenafdrachten kan invloed hebben op het verkrijgen van latere financieringen. 

Heeft u nog geen liquiditeitsbegroting? Bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting moet u rekening houden met verschillende aspecten. Bekijk onze tips over het opstellen van de liquiditeitsbegroting

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.H. (Johan) Bodde AA, Vennoot / Accountant bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
J.H. (Johan) Bodde AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met Joost Sterk AA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Joost Sterk AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.H. (Johan) Bodde AA, Vennoot / Accountant bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
J.H. (Johan) Bodde AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met Joost Sterk AA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Joost Sterk AA

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u een vraag of wilt u advies over uw liquiditeitsbegroting?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder