Delen
Toezicht in de accountancy sector, hoe zit dat? | HLB Nederland
Menu
Actueel

Toezicht in de accountancy sector, hoe zit dat?

Gepubliceerd op

Al enige jaren, en feitelijk vanaf 2006, wordt er door derden toezicht gehouden op de uitvoering van onze werkzaamheden. Het SRA heeft de afgelopen jaren toezicht gehouden op al onze vormen van dienstverlening. Voor de wettelijke controlepraktijk was er sprake van een convenant met de AFM om uitvoering te geven aan het toezicht.

Toezicht in de accountancy sector, hoe zit dat?

Het toezicht heeft de afgelopen jaren bestaan uit een tweetal cycli van controles en inventarisaties. Voor de wettelijke controlepraktijk was sprake van een cyclus van 6 jaar, waarbij 5 jaar zogenaamde inventarisatiegesprekken gevoerd worden over ons stelsel van kwaliteitsbeheersing en het 6e jaar toetsingen van dossiers plaatsvonden. Voor de overige dienstverlening was er eveneens sprake van een cyclus van 6 jaar met inventarisatiegesprekken en toetsingen van fiscale, samenstel en vrijwillige controledossiers. 

Aanscherping

Alleen wanneer er aanleiding voor is, wordt het toezicht aangescherpt en die aanleiding kan gevonden worden in klanten van HLB Blömer die het nieuws halen op een niet zo positieve manier of negatieve uitkomsten van dossierreviews en inventarisatiegesprekken. De afgelopen jaren staan de lichten bij HLB Blömer gelukkig allemaal op groen.

Toezicht wettelijke controlepraktijk 

Het Ministerie van Financiën is echter niet tevreden over de kwaliteit die door accountantsorganisaties wordt geleverd in de wettelijke controlepraktijk. Het toezicht van de afgelopen 15 jaar heeft derhalve naar de mening van het Ministerie niet voldoende opgeleverd. Naar aanleiding daarvan is in 2019 en 2020 besloten diverse commissies op te tuigen die onderzoek hebben gedaan binnen onze sector. Het betreft hier de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) en de Commissie Toezicht Accountancysector (CTA). Uitgebreide rapporten met relatief veel aanbevelingen waren daarvan het gevolg. Eén van de aanbevelingen die het meest in het oog springt betreft de gewenste wijziging van het toezicht in onze sector. Voor de fiscale, samenstel en vrijwillige controlepraktijk brengt dit geen veranderingen met zich mee, maar het toezicht op de wettelijke controlepraktijk gaat veranderen. De AFM wenst dit niet langer uit te besteden en gaat zelf direct toezicht houden op alle accountantsorganisatie die wettelijke controleopdrachten uitvoeren. Daar is HLB Blömer er één van in Nederland en relatief gezien hebben wij zelfs een grote controlepraktijk.

Toename kwaliteitseisen

De meeste van onze controleklanten hebben de afgelopen jaren reeds gemerkt dat de kwaliteitseisen die wij onszelf als accountantsberoep opleggen behoorlijk zijn toegenomen en dat er gedurende de uitvoering van controles meer ter discussie wordt gesteld en minder wordt vertrouwd op ‘wat de klant zegt’. Wat de exacte uitwerking van de wijziging in het toezicht met zich mee gaat brengen is vooralsnog ongewis. 

HLB Blömer hoopt dat de angst niet nog verder gaat toenemen binnen de sector en dat we niet gaan proberen nog meer van onze klanten te vragen en nog minder op onze klanten te vertrouwen. Gelukkig zijn we daar de komende jaren zelf bij en zullen we altijd op zoek blijven gaan naar een balans tussen regels aan de ene kant en gezond verstand en vertrouwen aan de andere kant.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Frank Verleg RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Frank Verleg RA