Delen
Vaste Inrichting: Veranderlijk, Virtueel, Verraderlijk! | HLB Nederland
Menu
Actueel

Vaste Inrichting: Veranderlijk, Virtueel, Verraderlijk!

Gepubliceerd op

De winst van ondernemers wordt belast waar zij gevestigd zijn. Een onderneming die in Nederland gevestigd is, kan ook in het buitenland belastingplichtig zijn als zij daar een bepaalde economische aanwezigheid heeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een filiaal, kantoor of een vaste vertegenwoordiger in het buitenland. In vaktermen heet dit een vaste inrichting (Engels: “permanent establishment”). Ieder land heeft zijn eigen invulling gegeven aan de definitie vaste inrichting. In internationale verhoudingen kan het dus voorkomen dat een situatie in land A niet als vaste inrichting wordt gezien, maar in land B wel. Dit kan leiden tot situaties waarin winst niet belast wordt of juist dubbel belast wordt.

Vaste Inrichting: Veranderlijk, Virtueel, Verraderlijk!

Veranderlijke vaste inrichting

In het Belastingplan 2020 heeft Nederland nu een maatregel opgenomen om een aantal misbruiksituaties het hoofd te bieden. Met ingang van 2020 zal de Nederlandse definitie van vaste inrichting namelijk aansluiten bij de definitie van het OESO-modelverdrag 2017. Daarnaast zal in verdragssituaties worden aangesloten bij het definitie in het relevante belastingverdrag.

Op deze manier probeert Nederland haar heffingsrecht veilig te stellen. Nu kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een belastingverdrag het heffingsrecht toewijst aan Nederland, maar dat Nederland niet kan heffen omdat op basis van Nederlandse begrippen geen sprake is van een vaste inrichting.

Virtuele vaste inrichting

Vreest u dat het hierna saai wordt rondom de vaste inrichting, dan hebben we goed nieuws voor u. Op internationaal niveau spreekt men namelijk over nieuwe gemeenschappelijke aanpassingen aan het belastingsysteem. De wereld kent namelijk een steeds meer digitaliserende economie. Veel bedrijven hebben een digitale aanwezigheid in landen waar zij niet fysiek gevestigd zijn. U heeft misschien al gehoord van de “digitax” die Frankrijk heeft ingevoerd.

Op 9 oktober 2019 heeft de OESO een consultatiedocument gepubliceerd over potentiële oplossingen. Het kan zomaar zijn dat een ondernemer straks winstbelasting moet betalen in een land waar zij een aanmerkelijke digitale aanwezigheid heeft, maar niet fysiek gevestigd is. Een soort virtuele vaste inrichting dus. Het ambitieuze doel is om uiterlijk in 2020 een wereldwijde oplossing te presenteren.

Verraderlijke vaste inrichting

Het gevolg van deze plannen is dat in meer gevallen sprake zal zijn van een vaste inrichting. De beoordeling van een vaste inrichting wordt bovendien complexer en nuances worden belangrijker.

Bent u benieuwd of u een vaste inrichting in het buitenland heeft? Neem gerust contact op met één van onze specialisten!

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M.C.A. (Marc) Lichtenberg RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.C.W. (Robert) van Loo, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31(0)6 14 75 72 09
mr. R.C.W. (Robert) van Loo

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Esther van Huizen QC, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Esther van Huizen  QC

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder