Delen
Verstrekking gezonde maaltijden | HLB Nederland
Menu
Actueel

Verstrekking gezonde maaltijden

Gepubliceerd op

Op 24 mei 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de verstrekking van gezonde maaltijden en de toepassing van de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen. Op het eerste oog een positieve uitspraak die echter nuance behoeft, lees hieronder verder.

Verstrekking gezonde maaltijden

De zaak

De werkgever in deze zaak had in het verlengde van de Arbeidsomstandighedenwet een uitgebreid gezondheidsbeleid geformuleerd in het Arboplan. Onderdeel daarvan was de verstrekking van gezonde maaltijden om zo de gezondheid van de werknemers te stimuleren.

Belastingdienst, Rechtbank en Gerechtshof vonden de verstrekking van gezonde maaltijden kort gezegd teveel gericht op de algemene gezondheid van de werknemers en onvoldoende samenhang hebben met de specifieke gezondheidsrisico’s waarop de Arbeidsomstandighedenwet zou zien. Naar de mening van deze instanties kwamen de gezonde maaltijden daarom niet in aanmerking voor een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling.

De Hoge Raad was echter van oordeel dat door op deze wijze arbobeleid vast te leggen en in overeenstemming met dat beleid gezonde maaltijden te verstrekken, de werkgever wel degelijk de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen kon benutten.

Nuancering

De uitspraak van de Hoge Raad betreft de jaren 2017 en 2018. De wettelijke vereisten om de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen toe te mogen passen zijn per 1 januari 2022 echter gewijzigd. De gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen mag vanaf 2022 alleen toegepast worden wanneer er een “directe samenhang is met de verplichtingen van een inhoudingsplichtige op grond van de Arbeidsomstandighedenwet”.

Kennisgroepstandpunt belastingdienst

De Kennisgroep Loonheffingen van de Belastingdienst heeft, op basis van de wetswijziging per 1 januari 2022, een kennisgroepstandpunt gepubliceerd. Uit dit kennisgroepstandpunt blijkt dat de Belastingdienst van mening is dat de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen niet toegepast mag worden op voorzieningen ter bevordering van de algemene gezondheid van werknemers. In dit standpunt wordt de verstrekking van gezonde maaltijden specifiek uitgesloten van de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen.

Conclusie

De uitspraak van de Hoge Raad is op basis van de oude regelgeving en gaat niet in op de wetswijziging per 1 januari 2022. Op basis van de oude regelgeving kon een samenhang met het arbobeleid van een werkgever ervoor zorgen dat een voorziening binnen de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen viel. 

Op basis van de nieuwe regelgeving per 1 januari 2022 is hier, naar onze mening, niet of nauwelijks ruimte voor. Dit geldt niet alleen voor de verstrekking van gezonde maaltijden, maar ook voor voorzieningen zoals fitness buiten de werkplek.

Mocht u vragen hebben over de gevolgen van deze uitspraak en de mogelijkheden in uw situatie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda