Delen
Bedrijfsopvolgingsregeling: breng de verschillende opties in kaart | HLB Nederland
Menu
Actueel

Veel beweging in eigendomsoverdracht door bedrijfsopvolgingsregeling

Gepubliceerd op

Uit recente nieuwsberichten komt naar voren dat er op dit moment ruim 85.000 familiebedrijven (29% van het totaal) bezig zijn met het proces van eigendomsoverdracht. In aanvulling hierop heeft bijna de helft van de familiebedrijven de laatste vijf jaar een eigendomsoverdracht doorgevoerd. Volgens onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit heeft bovenstaande te maken met de onzekerheid bij familiebedrijven over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Lees hieronder verder.

Veel beweging in eigendomsoverdracht door bedrijfsopvolgingsregeling

Zoals ook beschreven in de nieuwsbrief van mei 2024, liggen er nu 3 voorstellen ter consultatie om de BOR voor 2025 en 2026 (mogelijk) aan te passen. Echter definitieve duidelijkheid is er nog niet. Wel heeft het nieuwe kabinet aangegeven de BOR voorlopig nog in stand te houden.

Ik merk dat het onderwerp van eigendomsoverdracht waarbij gebruik gemaakt kan worden van de BOR erg speelt, ook bij een aantal van onze klanten.

Benjamin Borst, senior manager audit, vertelt ons dat zeker bij de wat kleinere MKB-bedrijven waarbij de waarde van de onderneming lager of in de buurt ligt van de grens waarboven belasting betaald dient te worden (nu circa € 1,3 miljoen). Op dit moment, met de BOR, ligt er een mogelijkheid om geen schenk- en erf belasting te betalen wanneer de waarde van de onderneming onder dit bedrag ligt. Voor het meerdere geldt dan een vrijstelling van 83%. Volgend jaar gaat dit wijzigen naar circa € 1,5 miljoen volledig vrijgesteld en het meerdere 75% vrijgesteld.

Voorbereidingen

Sommige ondernemingen/DGA’s treffen voorbereidingen, door bijvoorbeeld hun kinderen op de loonlijst te zetten. Bij schenking van aandelen van een BV kan de box 2-claim namelijk doorgeschoven worden naar de kinderen, mits de kinderen 36 maanden op de loonlijst van de onderneming staan. Dit betreft dus geen afstel, maar uitstel van inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2025 geldt deze dienstbetrekkingseis niet meer. Daarentegen kan de doorschuiffaciliteit alleen worden toegepast als de verkrijger minimaal 21 jaar oud is (op dit moment geldt er geen leeftijdseis). 

Versobering van de regeling

De BOR wordt de laatste jaren als een soort speelbal gebruikt door de politiek, omdat door deze regeling natuurlijk minder belasting wordt geïnd. Het zou zeer goed kunnen dat deze regeling in de toekomst (verder) wordt versoberd. Daarom is het ook logisch dat er veel beweging is waar te nemen met betrekking tot eigendomsoverdracht bij MKB-ondernemingen. Met name van DGA’s naar hun kinderen. In het verleden speelde een zelfde soort fenomeen bij de jubelton, waar toen veel gebruik van werd gemaakt. Vanaf 1 januari 2024 is deze afgeschaft.

Ik krijg dan met name vanuit mijn rol als waarderingsdeskundige de vraag, wat de waarde van de onderneming betreft en of dit binnen de BOR past. 

Benjamin werkt hiervoor nauw samen met onze fiscale collega’s om dit in kaart te brengen. Alleen al het in kaart brengen van de opties kan van toegevoegde waarde zijn voor uw onderneming. 

Wij raden u dan ook van harte aan, dat wanneer dit onderwerp mogelijk bij u speelt, om de verschillende opties in kaart te (laten) brengen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Benjamin Borst MSc RA, Senior Manager Audit bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Benjamin Borst MSc RA