Delen
Vorig jaar gepubliceerde plannen voor aanpassingen Box 3 gaan niet door | HLB Nederland
Menu
Actueel

Vorig jaar gepubliceerde plannen voor aanpassingen Box 3 gaan niet door

Gepubliceerd op

Er komt op Prinsjesdag een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen
in box 3 tegemoet te komen. Dit voorstel komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3 stelsel aan te passen.

Vorig jaar gepubliceerde plannen voor aanpassingen Box 3 gaan niet door

Het vorige jaar gepubliceerde plan kwam weliswaar spaarders voor een belangrijk deel tegemoet via een veel lagere heffing op spaartegoeden, maar was nadeliger voor veel andere belastingplichtigen in box 3.

De ministerraad heeft met de intrekking van de plannen ingestemd op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Hij geeft aan dat voor een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers wordt gewerkt aan een nieuw voorstel binnen het huidige box 3-stelsel.

Het zal hier naar alle waarschijnlijkheid gaan om een verhoging van de huidige vrijstelling van €30.846.

De Tweede Kamer heeft daarnaast de regering gevraagd extern onderzoek te doen naar concrete beleidsopties om de vermogensrendementsheffing in Box 3 te heffen op basis van werkelijk rendement. Een motie van die strekking is op 2 juli 2020 aangenomen. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters