Menu
Actueel

Werkkostenregeling (WKR): wel of geen 80% eindheffing

Gepubliceerd op

In het kader van de Werkkostenregeling (WKR) moet u vóóraf aanwijzen of vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers binnen het WKR forfait vallen. De aanwijzing van deze vergoedingen en verstrekkingen moet blijken uit de financiële administratie/de WKR specificatie.

Werkkostenregeling (WKR): wel of geen 80% eindheffing

Indien het WKR forfait is overschreden, wordt het meerdere belast met een eindheffing van 80%. De eindheffing dient uiterlijk te worden verwerkt in de aangifte loonheffingen van januari 2019. 

Niet aangewezen vergoedingen en verstrekkingen vormen regulier belastbaar loon voor de werknemer en dienen dus in de loonadministratie te worden opgenomen. Doorgaans kunt u als werkgever ook kiezen om deze vergoedingen en verstrekkingen via de gebruteerde eindheffing af te rekenen.

Eventuele resterende vrije WKR ruimte 2018 kunt u dit jaar nog benutten voor een fiscaal voordelige beloning.

Wij ontvangen graag een specificatie van de WKR 2018 waaruit blijkt dat u al dan niet het WKR forfait hebt overschreden. Deze specificatie ontvangen wij  uiterlijk maandag 10 december a.s.

Hier treft u een inventarisatielijst WKR aan:

Inventarisatielijst WKR 2018 (.xlsx)

Inventarisatielijst WKR 2018 (.pdf)

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met G.M. (Glenn) Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
G.M. (Glenn) Hendriks RPP