Menu
Actueel

Willekeurig afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Gepubliceerd op

In 2023 mag er op nieuwe bedrijfsmiddelen eenmalig maximaal 50% van de aanschaffings- en/of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Deze regeling geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Willekeurig afschrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen

Met deze regeling kan er een liquiditeitsvoordeel en in specifieke gevallen een belastingvoordeel behaald worden. 

Er gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet voor het bedrijfsmiddel in het kalenderjaar 2023 investeringsverplichtingen zijn aangegaan of het moet in 2023 zijn  voortgebracht, en u moet het in gebruik nemen vóór 1 januari 2026.

Willekeurige afschrijving

Is mogelijk zodra ter zake van de verwerving of verbetering van het bedrijfsmiddel verplichtingen zijn aangegaan of ter zake van het bedrijfsmiddel voortbrengingskosten zijn gemaakt. Mocht u in 2023 een investeringsverplichting zijn aangegaan, maar het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik hebben genomen, dan mag u maximaal het bedrag afschrijven dat u in 2023 betaald heeft. 

Niet in aanmerking

Een aantal bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de regeling. Onderstaand de meest voorkomende van deze bedrijfsmiddelen:

  • Gebouwen
  • Schepen
  • Vliegtuigen
  • Bromfietsen en motoren
  • Personenauto's; die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, tenzij deze een CO2-uitstoot van 0 hebben
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur

Levensduur

Het totaal aan afschrijvingen over de levensduur van het bedrijfsmiddel verandert niet, maar wordt deels naar voren gehaald. Het restant van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel wordt, na het willekeurig afschrijven, op de reguliere wijze afgeschreven. Stel dat er in 2023 50% van de aanschaffings- en/of voortbrengingskosten willekeurig wordt afgeschreven. Dit betekent dat het restant van 50% op de reguliere wijze over de jaren 2023 tot en met 2027 afgeschreven wordt bij een economische levensduur van 5 jaar.  

Vragen

Het toepassen van deze regeling kan voordelig zijn, maar dat is niet altijd het geval. Mocht u vragen hebben over de toepassing van deze regeling in uw situatie dan horen wij dat graag.  

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Raymond) Pouw, Junior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
R.A. (Raymond) Pouw