Menu
?

Wat als ik i.v.m. het coronavirus onvoldoende werk heb voor mijn medewerkers?

In verband met de uitbraak van het COVID-19-coronavirus heeft het kabinet in de afgelopen periode ingrijpende maatregelen moeten nemen. In een aantal sectoren zijn de bedrijven gesloten, waardoor niet meer gewerkt kan worden. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in het buitenland zijn maatregelen genomen die hun weerslag hebben op de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Nederland. Vanwege de terugval in werk kon u tot dinsdag 17 maart werktijdverkorting aanvragen voor uw medewerkers. Die regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom op 17 maart 2020 besloten de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen.

Wat als ik i.v.m. het coronavirus onvoldoende werk heb voor mijn medewerkers?

Het kabinet introduceert ter vervanging van de werktijdverkorting de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Verwacht u als ondernemer omzetverlies (minimaal 20%)? Dan kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. 

Wilt u gebruikmaken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? 

Dan moet u hiervoor, zodra dit mogelijk is, digitaal een vergunning aanvragen bij het UWV. Als u wilt, kunnen wij dit voor u doen. Lees meer over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en over hoe wij u hiermee kunnen helpen.