Menu
Actueel

Bedrijfsoverdracht: fiscale versobering dreigt

Gepubliceerd op

De coronacrisis brengt veel veranderingen in een stroomversnelling. De kracht en noodzaak van innoveren wordt bij u als ondernemer hiermee aangewakkerd. Dit is niet alleen bij u, maar zo ook bij onze ambtenaren van het Ministerie van Financiën. Op 18 mei verscheen het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. Dit pakket aan voorstellen moet tot verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel leiden. Vereenvoudigingen impliceren vaak ook ergens versoberingen voor u als ondernemer. In dit kader brengen wij u de mogelijke versobering van de bedrijfsoverdracht (in de schenk- en erfbelasting) onder de aandacht. Immers, ‘regeren is vooruitzien’, daar is fiscaal bezien veelal wel tijd voor nodig.

Bedrijfsoverdracht: fiscale versobering dreigt

De bedrijfsopvolgingsregeling(BOR)

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt in deze voorstellen als te ruimhartig gesteld. Sinds 2010 is van het ondernemingsvermogen de eerste miljoen euro van de ‘waarde going concern’ vrijgesteld. Van het meerdere is 83% vrijgesteld. Uit recent intern onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat in 75% van de onderzochte nalatenschappen over 2017 er voldoende vrije middelen waren om de erfbelasting ook zonder BOR te kunnen betalen. Ook blijkt uit onderzoek dat het maken van onderscheid tussen beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen lastig is en dat de BOR vooral zeer grote vermogens ten goede komt. Een van de beleidsopties die worden genoemd is het verlagen van de om de vrijstelling over de waarde going concern naar 25%. De omvang van de vrijstelling wordt daarbij afgetopt op vijf miljoen euro ondernemingsvermogen. Uitstel van betaling met tien jaar op grond van de invorderingswet zou wel mogelijk moeten blijven. Net als voor de doorschuifregeling in box 2, stelt men voor om verhuurd vastgoed per definitie als een belegging aan te merken. Ook het uitzonderen van de BOR van ‘kleine’ aanmerkelijk belangpakketten die worden gehouden in de vorm van soortaandelen, opties en winstbewijzen is een van de voorstellen. 

Vanuit uw inzichten en toekomstplannen kunt u op deze mogelijke versobering nu al anticiperen door u te laten informeren over de spelregels bij bedrijfsoverdracht en de eerste ingrepen nu al te plegen. Daarmee zou u mogelijk onder de ‘te ruimhartig’ gestelde oude regeling kunnen blijven kwalificeren. Niet alleen de waarde van uw onderneming is daarbij van belang. Bedenk daarbij ook, bij bedrijfsoverdracht zoals binnen de familie, aan het zo spoedig mogelijk op de loonlijst zetten van de mogelijke bedrijfsopvolgers (in de samenloop met de inkomstenbelastingfaciliteit). 

Waardering

Een aantal van deze facetten vormen in feite ook de uitgangspunten voor een waardebepaling. Niet alleen bij het voorsorteren op een mogelijke toekomstige bedrijfsoverdracht, maar ook in huidige tijden is een waardebepaling van belang. In geval van het aantrekken van risicokapitaal is een waardebepaling nodig om een goed beeld te hebben van de uitgangspunten en de onderhandelingspositie. Daarnaast kan de waardebepaling aangewend worden om de ‘zwakkere’ punten te verbeteren en waarde te creëren. Ook dit draagt bij aan uw ‘gunfactor’ en kan van belang zijn voor een toekomstige verkoop of juist het acquireren van een (andere) onderneming . Ook als al een begin is gemaakt met (het nadenken over) een overdracht moeten de voorbereidingen doorgaan, waar de waardebepaling een essentieel onderdeel bij vormt. Tenslotte kan de waardebepaling voor u als ondernemer aanleiding geven om een bedrijfsopvolging juist nu in te zetten en voor te sorteren op dat wat mogelijk (mede vanuit belastingherziening) komen gaat.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Witlox Van den Boomen in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Witlox Van den Boomen in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones