Delen
Vervolg liquiditeitsbegroting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Vervolg liquiditeitsbegroting: werken aan de ‘gunfactor’

Gepubliceerd op

We hebben u recent geïnformeerd over het nut en de noodzaak van een liquiditeitsbegroting. De liquiditeitsbegroting wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, dat tijd en daarmee geld kost. De kracht van herhaling blijft zich voordoen: een goed overzicht van de verwachte ontwikkeling van uw liquiditeitspositie blijft onmisbaar als sturingsinstrument voor uw onderneming. De liquiditeitsbegroting draagt bij aan uw ‘gunfactor’ als ondernemer. Wij vertellen u graag waarom dit, zeker in deze tijd, essentieel is.

Vervolg liquiditeitsbegroting: werken aan de ‘gunfactor’

De gunfactor 

De liquiditeitsbegroting geeft u tijdig inzicht als de liquiditeitspositie onder druk dreigt te komen staan, waardoor u de tijd heeft om actie te ondernemen. Het tijdig (conform afspraak) kunnen betalen van uw crediteuren is van essentieel belang voor een goede relatie met uw leveranciers. Dit verhoogt de kans dat partijen opnieuw zaken met u willen doen. De zogenoemde gunfactor! Het kan u bijvoorbeeld ook helpen om investeringsbeslissingen te nemen, waarbij u kunt bepalen of de investering (deels) uit eigen middelen wordt betaald of dat (deels) gefinancierd moet gaan worden. Immers, perioden als deze brengen vernieuwingen in een stroomversnelling. U als ondernemer moet hierop tijdig voorsorteren.

U kunt uw gunfactor vergroten door, dankzij uw liquiditeitsbegroting, vragen voor te zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld bij een financieringsaanvraag een goed onderbouwde liquiditeitsprognose aan de bank overleggen voordat de bank hier zelf naar vraagt. Dit straalt niet alleen vertrouwen uit, maar ook kwaliteit en professionaliteit. U toont hiermee aan dat u, juist ook in deze bijzondere tijd, grip hebt op de liquiditeiten en dat de financier hiermee in de toekomst minder snel voor verrassingen wordt geplaatst. De investeringen en financieringsverplichtingen (rente, aflossing en eenmalige kosten) zijn een belangrijk onderdeel van de liquiditeitsbegroting en deze moet de bank het vertrouwen geven dat u uw financieringsverplichtingen na kunt komen. Het helpt ook om een optimale financieringsmix (bijvoorbeeld een lening of rekening courant krediet) te realiseren, waarbij u niet te veel gaat lenen (en onnodige rente gaat betalen), maar zeker ook niet te weinig: ‘regeren is vooruitzien’ en daar moet wel de ruimte voor zijn.

De liquiditeitsbegroting en de coronacrisis

Bij de liquiditeitsbegroting ligt in beginsel de focus op de komende twaalf maanden om te kunnen sturen. In de huidige coronacrisis is het aan te bevelen om ook naar een (middel)lange termijn te kijken. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van corona, ofwel hoe komt de onderneming corona door en wat gaat er veranderen ná de coronacrisis? Het is belangrijk om te kijken naar de (te verwachten) impact van corona op het businessmodel, zowel kwantitatief als kwalitatief. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de ‘anderhalve meter economie’ op uw verdienmodel in relatie tot de kosten? Is er sprake van incidentele kosten of hebben deze een structureel karakter? Kan de omzet nog steeds gerealiseerd worden bij dezelfde klantgroepen (houdbaarheid van de omzet) en op dezelfde omzetgroepen en is de marge dan nog steeds hetzelfde of zijn de kanalen veranderd? Welke afhankelijkheden komen op dit moment aan het licht? 

Corona heeft dus een extra dimensie gegeven aan het toekomstdenken. Naast de ‘normale’ analyse van omzet(spreiding) en marge per omzetitem, samenstelling personeelsbestand en opbouw van de organisatie, investeringsplanning, werkkapitaalontwikkeling en de analyse van de markt, inclusief de ‘eigen’ SWOT. Een liquiditeitsbegroting voor de langere termijn leidt tot het nadenken over en maken van strategische keuzes die het pad van de onderneming bepalen. 

Graag ondersteunen wij u verder bij het mogelijk vergroten van uw ‘gunfactor’ en het verder bepalen van uw koers. Vanuit uw ambities is er aandacht voor de korte termijn en de middellange termijn zonder de focus op het geheel te verliezen. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met M.L.J. (Marcel) van der Looij, Financieringsspecialist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
M.L.J. (Marcel) van der Looij

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u een vraag of wilt u advies?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder