Menu
Actueel

Belastingrente voorkomen?

Gepubliceerd op

Wanneer de dagtekening van een aanslag meer dan 6 maanden na de afloop van het belastingjaar ligt, berekent de Belastingdienst voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting belastingrente over het verschuldigde belastingbedrag.

Lees hier meer over de benodigde actie.

Belastingrente voorkomen?

Wanneer de dagtekening van een aanslag meer dan 6 maanden na de afloop van het belastingjaar ligt, berekent de Belastingdienst voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting belastingrente over het verschuldigde belastingbedrag.

Inkomstenbelasting

Indien uw aangifte inkomstenbelasting binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar wordt ingediend (dus vóór 1 mei) en zonder wijziging wordt gevolgd door de Belastingdienst zal er geen belastingrente worden berekend over de verschuldigde inkomstenbelasting. Als uw aangifte inkomstenbelasting op of na 1 mei wordt ingediend, of de Belastingdienst moet bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan zal de Belastingdienst belastingrente (thans 4%) in rekening brengen over de verschuldigde inkomstenbelasting. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2023 tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Vennootschapsbelasting

Indien uw aangifte vennootschapsbelasting binnen 5 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt ingediend (dus vóór 1 juni) en zonder wijziging wordt gevolgd door de Belastingdienst zal er geen belastingrente worden berekend over de verschuldigde vennootschapsbelasting. Dit geldt voor reguliere boekjaren. Als het boekjaar van uw vennootschap niet gelijkloopt met het kalenderjaar zal de aangifte vennootschapsbelasting binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar moeten worden ingediend om het vorenstaande van toepassing te laten zijn. Als uw aangifte vennootschapsbelasting op of na 1 juni (bij reguliere boekjaren) wordt ingediend, of de Belastingdienst moet bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan zal de Belastingdienst belastingrente (thans 8%) in rekening brengen over de verschuldigde vennootschapsbelasting. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2023 (bij reguliere boekjaren) tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Eerder werd aangekondigd dat het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart 2023 wordt verhoogd naar 10,5%. Deze verhoging gaat vooralsnog niet door. Het kabinet heeft aangegeven een verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting op dit moment niet wenselijk te vinden. De percentages van de belastingrente zullen later dit voorjaar opnieuw worden bekeken.  

Voorlopige aanslag

Indien u nog geen voorlopige aanslag over 2022 heeft ontvangen, of een te lage voorlopige aanslag over 2022 heeft ontvangen, dan kunnen wij de voorlopige aanslag 2022 verhogen om belastingrente te voorkomen. Om zeker te zijn dat er geen belastingrente wordt berekend moet de (aanvullende) voorlopige aanslag voor 1 mei 2023 zijn aangevraagd. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. 

Mocht u de wens hebben om via ons een voorlopige aanslag 2022 aan te vragen of te verhogen, dan horen wij dat graag.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.E.M. (Erica) de Bree MSc RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
E.E.M. (Erica) de Bree MSc RB