Menu
Actueel

Tijdelijk geen uittreksels uit het UBO register op te vragen

Gepubliceerd op

Rondom de registratie bij de Kamer van Koophandel van gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (zogenaamde UBO’s) bij een vennootschap is de afgelopen tijd veel te doen. De vastlegging vindt plaats in het zogenaamde UBO-register.

Tijdelijk geen uittreksels uit het UBO register op te vragen

Het oorspronkelijke uitgangspunt was dat de informatie over UBO’s in alle gevallen toegankelijk diende te zijn voor iedereen. Deze aanpak heeft het Hof van Justitie EU eind 2022 ongeldig verklaard.

Daarom is momenteel het UBO-register in Nederland gesloten.

Om in lijn te handelen met de uitspraak van het Hof van Justitie EU zal het UBO-register (op termijn) weer opengesteld worden maar dan alleen voor:

  1. Bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence Units (FIUs);
  2. Meldingsplichtige instellingen zoals accountantskantoren, in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij moeten verrichten; en
  3. Personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen.

Het UBO-register zal na “heropening” dus nog maar door een beperkte groep personen en instanties zijn te raadplegen. Wat betreft de overheid is terughoudendheid (bijvoorbeeld uit privacyoverwegingen) in de registratie van UBO’s daarom niet langer aan de orde.

Op basis van vorenstaande ontwikkelingen is het dringend aan te raden om de registratie in het UBO-register in orde te maken indien dit nog niet heeft plaatsgevonden.

Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn mocht u hier vragen over hebben.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.P. (Taco) Holwerda RB, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. J.P. (Taco) Holwerda RB