Menu
Actueel

Beleggen in crypto’s zakelijk of privé?

Gepubliceerd op

De afgelopen jaren neemt de populariteit van cryptomunten steeds sneller toe. In eerste instantie leek dit alleen iets te zijn voor wat hippe jongeren die snel geld wilden verdienen, maar uit actuele onderzoeken blijkt anders.

Beleggen in crypto’s zakelijk of privé?

5% van Nederlanders bezit Bitcoins

Uit onderzoek is gebleken dat inmiddels zo’n 5% van de Nederlanders Bitcoins bezitten. Naast een toenemend aantal bezitters, is ook het aantal verschillende cryptomunten de afgelopen jaren fors toegenomen. Behalve de Bitcoin zijn dat honderden andere munten, de zogenaamde altcoins. Variërend van altcoins met onderliggende technologisch toepassingswaarde tot meme coins, vaak met logo’s gebaseerd op cartoons.

Risico's en fiscale gevolgen

Uiteraard hoeven wij hier niet uit te leggen dat het beleggen of handelen in crypto’s meer dan gemiddeld risicovol is. Ook beleggingsadvies kunnen, mogen en willen wij niet geven. Daar heeft u zelf waarschijnlijk meer verstand van. Wat wij wel kunnen uitleggen zijn de fiscale gevolgen van het bezitten en handelen in crypto’s in uw onderneming of in privé. 

Resultaten

Over het algemeen kan worden gesteld dat resultaten behaald uit het handelen of beleggen in crypto’s in de onderneming van een B.V. belast zijn en dat resultaten behaald uit het handelen of beleggen in crypto’s in privé onbelast is. 

Zakelijk zal de waardestijging in het geval van een besloten vennootschap belast zijn met vennootschapsbelasting. Andersom zullen de verliezen uit crypto’s in de basis aftrekbaar zijn voor de vennootschapsbelasting.  

Eenmanszaak

In het geval van een privé onderneming, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak, zal het beleggen van overtollige liquiditeiten in crypto’s niet snel tot de winst uit onderneming behoren en is een eventueel verlies dus ook niet aftrekbaar van de winst uit onderneming. 

In privé behoren cryptovaluta tot de bezittingen in Box 3 (tenzij sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer, bijvoorbeeld professionele traders). Evenals alle andere Box 3 bezittingen, zoals een tweede woning, effecten en banksaldi, vormt de marktwaarde van de crypto’s op de peildatum (1 januari van elk jaar) onderdeel van het Box 3 vermogen, waarover vermogensrendementsheffing verschuldigd is. De eventuele behaalde winsten gedurende het jaar zijn onbelast. 

Fiscaal aantrekkelijk

Fiscaal lijkt het dus in het huidige Box 3 systeem het meest aantrekkelijk om het beleggen of het handelen in crypto’s in privé te doen. Het is wel de vraag of dit zo blijft, omdat het Box 3 systeem de komende jaren wordt aangepast naar een heffing, die meer gebaseerd is op het feitelijke rendement.

De belastingdienst

Zoals bekend geven tal van instanties, zoals banken, werkgevers en pensioenfondsen, jaarlijks informatie door aan de belastingdienst. Echter, het innen van inkomstenbelasting over cryptovermogen gaat tot op heden grotendeels op goed vertrouwen, maar daar gaat verandering in komen. De belastingdienst krijgt straks op basis van een nieuwe EU-richtlijn over gegevensuitwisseling de bevoegdheid om zelf te kijken hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft. Belastingadviseurs en strafadvocaten geven dan ook het klemmend advies om oude belastingaangiftes, indien noodzakelijk, snel te verbeteren. 

Als na het aangeven van het cryptovermogen onderzoek door de belastingdienst plaatsvindt naar onder meer de herkomst, de stortingen en de opnames, dan zal men ter zake daarvan informatie moeten verstrekken. Het probleem dat zich daarbij in de praktijk voordoet, is dat natuurlijke personen niet zijn gehouden een administratie te voeren. Bij cryptovaluta is het daarom raadzaam om in ieder geval de vermogensposities (het aantal coins per soort) op de peildatum (1 januari van elk jaar) vast te leggen en het platform waarop wordt gehandeld periodiek te verzoeken om kopieën van de transactie geschiedenis. 

Leuker kunnen we het niet maken.....


Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. D.J.M. (Dennis) Froon RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)6 10 91 7318
drs. D.J.M. (Dennis) Froon RA