Delen
Betalingsonmacht melden - niet meer nodig | HLB Nederland
Menu
Actueel

Betalingsonmacht melden - niet meer nodig

Gepubliceerd op

Bestuurders van rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor o.a. niet betaalde bedragen aan loonheffingen en omzetbelasting.

Betalingsonmacht melden - niet meer nodig

Deze aansprakelijkheid kan in beginsel worden voorkomen door een tijdige melding bij de belastingdienst van betalingsonmacht. Die melding betalingsonmacht dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de dag waarop de belasting betaald had moeten zijn. De hiervoor genoemde regeling van bijzondere uitstel van betaling staat los van de bestuurdersaansprakelijkheid. Ondanks vragen uit de fiscale advieswereld, is de regeling van bestuurdersaansprakelijkheid nog niet versoepeld voor de situatie van bijzonder uitstel van betaling. De belastdienst zal nog met een reactie op dit verzoek komen. We hebben u aangeraden om tot die tijd, een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de belastingdienst. 

Op 8 april is bekend gemaakt dat er geen aparte melding voor betalingsonmacht meer nodig is. 

Een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt, hoeft de melding betalingsonmacht niet meer afzonderlijk te doen als er, in verband met corona, een verzoek tot uitstel van betaling wordt ingediend voor loonheffingen en/of  omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst. 

Stel een BV draagt de loonheffingen over de maand februari 2020 in verband met corona niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Het verzoek tot uitstel van betaling wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari wordt dit aangemerkt als een tijdige melding betalingsonmacht.