Menu
Actueel

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet - Update #5

Gepubliceerd op

In dit artikel is onze meest recente nieuwsbrief over een vijfde update van de steunmaatregelen van het kabinet te lezen.

Nieuwsbrief steunmaatregelen kabinet

Afrekening NOW 1.0 – UPDATE!

Vanaf 7 oktober a.s. kunt u het definitieve verzoek voor NOW 1.0 indienen. Op basis hiervan zal het UWV uw voorschot aanvullen of zult u geld moeten terugbetalen. De voorwaarden van het verzoek zijn afhankelijk van de hoogte van het voorschot of het definitieve subsidiebedrag. De reguliere betalingstermijn voor de terugbetaling bedraagt zes weken gerekend vanaf de datum van de beschikking. Binnen die termijn kunt u het UWV vragen om een betalingsregeling. In principe zal u dan een betalingsregeling van 12 maanden worden aangeboden (in uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd).

In vorige nieuwsbrief hebben wij kort de voorwaarden voor dit definitieve verzoek beschreven. Van belang is nog het volgende.

Nihil aanvraag- NIEUW!

Constateert u dat u alsnog niet aan de voorwaarden voldoet voor NOW 1.0, met name als de omzet lager is dan 20%, dan moet u een nihil-aanvraag doen. Op grond hiervan zal het UWV u verzoeken het ontvangen voorschot terug te betalen. Op basis van de nu bekende informatie is bij een nihil-aanvraag geen deskundigen- of accountantsverklaring nodig, zelfs niet als u een hoog voorschot heeft ontvangen.

Op basis van het nihil-verzoek, zal het UWV u een beschikking sturen van nihil en u verzoeken het ontvangen voorschot terug te betalen. Hierbij geldt geen standaard betalingsregeling. Heeft u hier wel behoefte aan, dan zult u dit expliciet moeten verzoeken.

NOW bij groep: herstel mogelijkheid – NIEUW!

Als een werkgever onderdeel is van een groep/concern of er zijn meerdere loonheffingennummers, dan moet voor al deze ondernemingen binnen de groep dezelfde omzetdaling en omzetdalingsperiode worden doorgegeven. Dit geldt alleen niet indien een werkgever een werkmaatschappij is en gebruik maakt van de werkmaatschappijregeling zoals vastgelegd in de NOW. Heeft u als werkgever de NOW verkeerd aangevraagd omdat de groepsregeling niet duidelijk voor u was, dan hoeft u dit niet direct te corrigeren. U mag de correctie doorvoeren bij het definitieve verzoek.

Wij kunnen voor onze cliënten de gehele aanvraag, inclusief de benodigde verklaring, verzorgen. Neemt u gerust contact met ons op als wij u hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Aanvraag NOW 3.0 – UPDATE!

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Hierover informeren wij u uitgebreid in een volgende nieuwsbrief.

 Uitstel van betaling – UPDATE!

Let op! De regeling voor het uitstel van betaling is gewijzigd!

Tot 1 oktober jl. bestond de mogelijkheid om voor de eerste keer drie maanden uitstel van betaling van belastingaanslagen te vragen. Dit is niet meer mogelijk. Ook de mogelijkheid om verlenging aan te vragen van het uitstel zou per 1 oktober 2020 eindigen. Dit is veranderd. Het blijft mogelijk om tot 31 december 2020 een reeds verkregen uitstel van drie maanden te verlengen. Dit geldt ook voor reeds afgelopen uitstel. Het verlengd uitstel loopt tot 31 december 2020. Het geldt dus niet voor de eerste maanden van 2021. Wanneer het bijzonder uitstel afloopt, moet de belasting bij de eerstvolgende aangifte weer op tijd worden betaald.

Corona betalingsregeling

Ook de betalingsregeling is gewijzigd. Daar waar de regeling eerst startte op 1 januari en een looptijd had van 24 maanden, begint de regeling nu pas op 1 juli en duurt deze 36 maanden. De eerste aflossing moet plaatsvinden voor 31 juli 2021. Elk volgend termijn vervalt een maand later. Het is altijd mogelijk om extra af te lossen. In uitzonderingssituaties kan de belastingdienst een aangepaste betalingsregeling afspreken. Deze zal inhouden dat de aflossing later mag beginnen, maar de belastingschuld moet wel uiterlijk 1 juli 2024 zijn afgelost.

Pré-Corona belastingschulden

Ondernemers met pré-Corona belastingschulden moeten opletten! Indien zij slechts één keer uitstel van betaling vragen voor drie maanden, dan zijn de pré-Corona belastingschulden direct opeisbaar indien de drie maanden zijn afgelopen. Deze zullen dus moeten worden betaald, tenzij hiervoor een persoonlijke regeling met de Belastingdienst is overeengekomen. Voor belastingschulden die in de drie maanden uitstelperiode zijn ontstaan, geldt de gunstige Corona betalingsregeling ingaande op 1 juli 2021. Indien de pré-Corona belastingschulden niet kunnen worden betaald, dan is het belangrijk verlenging van uitstel van betaling te vragen. Voor zowel de Corona schulden als de pré-Corona schulden zal dan wel de Corona betalingsregeling (vanaf 1 juli 36 maanden) gaan gelden.

Vragen en contact

Wilt u gebruik maken van een nieuwe steunmaatregel, dan kunnen wij u hierbij vanzelfsprekend assisteren. Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden voor u en/of uw bedrijf te bespreken.

Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij uw vaste adviseur.

U kunt ook direct contact opnemen met onze adviseurs Leo Huisman (l.huisman@hlb-denhartog.nl), Raymond Dortwegt-van der Eijk (r.dortwegt-vandereijk@hlb-denhartog.nl) of Jenny Roest (j.roest@hlb-denhartog.nl).