Menu
Actueel

HLB Blömer en VluchtelingenWerk Nieuwegein

Gepubliceerd op

Ieder jaar wordt er in Nieuwegein de Beursvloer-Samen voor Nieuwegein georganiseerd. Hierin worden matches gemaakt tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties met gesloten beurs. Gewoon iets voor elkaar over hebben!

HLB Blömer en VluchtelingenWerk Nieuwegein

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. Deze groep heeft zeker in het begin zo’n anderhalf jaar begeleiding nodig.

In Nieuwegein gebeurt dit o.a. bij Vluchtelingenwerk Nieuwegein, zij behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk Nieuwegein is een project van de Vitras.

Hier krijgen de statushouders o.a.:

• Begeleiding bij taal en inburgering
• Begeleiding naar werk
• Begeleiding aan kinderen
• Begeleiding bij gezinshereniging
• Maatschappelijke begeleiding
• Belangenbehartiging en Educatie

In Nieuwegein zijn 3 vaste medewerkers en gelukkig veel vrijwilligers die met veel enthousiasme de statushouders helpen hun zaken op orde te houden. Het uitleggen van de financiën aan de mensen die hier maar net zijn, valt niet mee. Cindy van Eijk en Linda Dijs van HLB Blömer accountants en adviseurs uit Nieuwegein hebben voor de vrijwilligers een presentatie Budget en Planning gegeven om ervoor te zorgen dat zij de statushouders eenvoudig kunnen laten zien hoe zij overzicht kunnen houden. Hierin werd o.a. duidelijk dat de inkomsten de uitgaven dienen te dekken en dat vakantiegeld niet persé voor de vakantie gebruikt hoeft te worden, maar ook als spaarpotje kan dienen of om schulden te betalen. 

Voor de meeste van ons is dit heel normaal, maar de vrijwilligers merken dat het voor de statushouders heel moeilijk is om niet met de dag te leven maar te plannen en vooruit te kijken. De mensen komen allemaal uit oorlogssituaties en moeten omschakelen van “overleven” naar “leven” in Nederland met de daar geldende regels en gebruiken. 
Tijdens de presentatie konden de vrijwilligers vragen stellen aan Cindy en Linda. Wij zijn blij dat wij deze bijdrage hebben kunnen leveren als HLB Blömer en hebben gezien dat het met veel enthousiasme is ontvangen door de vrijwilligers. Wij zijn er van overtuigd dat de vrijwilligers handvaten hebben gekregen, om de Statushouders ook op financieel gebied te ondersteunen.