Menu
Actueel

Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding

Gepubliceerd op

Heeft u een werknemer ontslag aangezegd en moet u daarbij een transitievergoeding betalen? En heeft u deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen uw bedrijf? Dan mag u per 1 januari 2020, onder voorwaarden, de opleidingskosten die u daarbij heeft gemaakt in aftrek brengen op de transitievergoeding.

Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding

Transitievergoeding 

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het initiatief tot het ontslag van de werkgever uitgaat. In 2019 bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 81.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 81.000. Voor 50-plussers geldt -tot 2020- een hogere transitievergoeding. 

Opleidingskosten in mindering 

Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Raad van State met een aanpassing in de wetgeving die inhoudt dat opleidingskosten, die een werkgever eerder heeft gemaakt voor een andere functie binnen zijn bedrijf, op de transitievergoeding in aftrek kunnen worden gebracht. Het wetsvoorstel zou per 1 januari 2020 moeten ingaan.

Voorwaarden 

Het moet gaan om kosten die betrekking hebben op een individuele werknemer en die gemaakt zijn in de periode waarop de transitievergoeding slaat. Daarnaast moeten de kosten gemaakt zijn in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop de transitievergoeding is verschuldigd, tenzij werkgever en werknemer anders hebben afgesproken.

Het mag niet gaan om loonkosten of kosten die op een derde of de werknemer kunnen worden verhaald. De kosten mogen niet onevenredig hoog zijn in verhouding tot het doel. Tenzij het gaat om trajecten die met de bonden zijn afgestemd, moet de werknemer schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de kosten op de transitievergoeding en met het bedrag dat in mindering wordt gebracht. Ook moet de werknemer inzicht krijgen in de gemaakte scholingskosten.

Soms aftrek nu al mogelijk

Opleidingskosten voor een andere functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar van de transitievergoeding. Met dit wetsvoorstel komen daar de opleidingskosten voor een andere functie bij hetzelfde bedrijf bij. Opleidingskosten voor een functie die een werknemer nu al heeft, zijn en blijven niet aftrekbaar. Heeft u vragen over de aftrek van kosten op een transitievergoeding, neem dan contact met ons op.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones