Menu
Actueel

Prinsjesdag 2020: Vastlegging corona steunmaatregelen

Gepubliceerd op

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde corona steunmaatregelen in de wet vastgelegd.

Prinsjesdag 2020: Vastlegging corona steunmaatregelen

Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL)

Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden tot en met 15 juni 2020 aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of €4.000-regeling). Deze regeling is opgevolgd door de Regeling Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL).

De vergoedingen die op basis van deze regelingen worden ontvangen, behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom is in een eerder besluit geregeld dat deze vergoedingen niet tot de winst worden gerekend. Dit wordt nu ook vastgelegd in een wetsvoorstel.

Vanwege de coronacrisis werd de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging is nu in een wetsvoorstel vastgelegd en is alléén in 2020 van kracht. In 2021 gaat deze weer terug naar 1,7%.

Coronareserve

Verwacht u dat u met uw bv over 2020 verlies draait? En draaide u met uw bv over 2019 winst? Dan is het mogelijk om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale reserve op te nemen. U kunt uw te verwachten verlies over 2020 dan al verrekenen met uw winst over 2019, waardoor u minder belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming moest sluiten, terwijl de vaste lasten wel doorliepen.

De fiscale coronareserve is maximaal de winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. De coronareserve valt verplicht in 2020 vrij. De maatregel wordt nu opgenomen in een wetsvoorstel en was eerder onderdeel van een beleidsbesluit.

Let op! De fiscale coronareserve is alleen mogelijk voor Vpb-plichtige ondernemingen.